تعداد مقالات: 254
152. مطالعه‌ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره‌های دوران صفوی و گورکانی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-62

هما رشیدیان دزفولی؛ ایلناز رهبر


153. تن یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 53-64

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد


154. پارامترهای سمعی در آموزش نوازندگی فلوت

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 53-62

آذین موحد؛ زهرا کشاورز


157. مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی‌ از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 55-64

بهروز محمودی بختیاری محمودی بختیاری؛ زهرا خسروی


158. طراحی شیوه صحنه پردازی با تمرکز بر ناخودآگاه طراحی صحنه اتفاقی

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 55-62

پیام فروتن یکتا؛ فریدون علیاری


159. تحلیلی بر اندیشه خلق فضا در صحنه‌پردازی جوزف اسووبودا

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 55-68

حمید صنیعی پور؛ جلیل خلیل آذر؛ جابر دانش


161. مطالعۀ تطبیقی راهکارهای پایان‌بندی نمایشی در درام‌های دهۀ اخیر ایران

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-66

مجید کیانیان؛ محمد جعفر یوسفیان کناری؛ سید مصطفی مختاباد


163. ظرفیت های زبان جنسیتی در دراماتیک کردن نمایش های رادیویی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-66

منا شکری؛ مجید شریف خدایی؛ فردوس آقا گلزاده


167. بررسی عوامل موثر در رویگردانی از سینما با تحلیلی بر خوشه بندی های مختلف مخاطبان

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 59-70

مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


168. تنوع ریتمیک در ضربی‌های ردیف فروتن

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-66

هوتن شرف‌بیانی


169. بازخوانی مکان و فضای نمایش ایرانی در منتخبی از نگارگری ایرانی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-68

مریم دورودیان؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


171. عدم توفیق تولید انبوه انیمیشن در ایران با رویکرد مدیریت تولید، دهه 1380- 1390

دوره 17، شماره 2، بهار 1392، صفحه 61-68

احمد لنگرودی؛ محمدعلی صفورا؛ امیرحسن ندائی


172. ارزش های تربیتی تئاتر کودک

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 65-72

یدالله وفاداری؛ مصطفی مختاباد؛ حبیب الله لزگی


173. نقش نهاد بروکراتیک آموزش مدرسه‌ایِ عصر رضاشاه در مشروعیت یابی ساختار میدان تئاتر نوین ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 125-135

فریندخت زاهدی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ سعید اسدی


174. استهزای جنگ در آثار آریستوفان (کهن‌ترین کمدی‌نویس جهان)

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 43-70

عطاالله کوپال


175. سینما از نگاه زیباشناسی افلاطون و ارسطو

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-68

زهرا میرجابری؛ سعید بینای مطلق