راهنمای نویسندگان

 

 • نوشتارهای علمی- پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های هنرهای نمایشی و موسیقی برای درج در نشریه‌ پذیرفته‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، از چاپ مقاله­های غیرعلمی- پژوهشی(ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت­های تحقیقاتی) معذور است.
 • نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.
 • مقاله‌ها‌ی ارایه شده به نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌باشند.
 • مقاله‌ باید دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی‌نوشت‌ها و فهرست منابع باشد. اندازه این نوشتارها می‌باید حدود 14 صفحه نشریه (با احتساب تمام بخش­های مقاله) باشد.
 • نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته­های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان­کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی دقیقاً 200 کلمه و چکیده انگلیسی دقیقاً 500 کلمه است.
 • مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندة مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.
 • نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد.
 • در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده‌ شوند.
 • ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می‌آید.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید.
 • ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:
 • مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله(سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.
 • کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
 • صفحه مشخصات مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر وپست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و همکاران نیز در صفحه مشخصات درج گردد.صفحه اول مقاله باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.
 • واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.
 • تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره حداکثر 15 عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود در ذیل آنها قید گردد. همچنین می بایست فایل تصویری تمام عکس­ها، نگاره­ها و جداول، خارج از Word با فرمت JPG یا TIFF نیز ارائه گردد.
 • با توجه به چاپ سیاه و سفید نشریه، از رنگ به عنوان عامل تمایز در تصاویر و نمودارها استفاده نشود.
 • در زمان ارسال مقاله، نویسندگان می بایست فرم تعهدنامه نشریه را نیز تکمیل و در سامانه بارگذاری نمایند. برای دریافت فرم تعهدنامه، اینجا کلیک نمایید.
 • چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، مکاتبه برای ارائه مقاله می بایست توسط تمام نویسندگان انجام شود. نویسندگان می‌بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت انجام مکاتبات بعدی به دفتر نشریه معرفی نمایند.
 • در مقالاتی که توسط دانشجویان به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تهیه شده است، حتما می بایست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود.
 • مقالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، حتما می بایست با درج نام اساتید راهنما و مشاور ارائه گردند و درصورت عدم تمایل اساتید به درج نامشان، موضوع می بایست کتبا و با امضای استاد مربوطه به دفتر اعلام شود. همچنین درصفحه مشخصات نیز می بایست عنوان پایان نامه، رساله یا طرح پژوهشی درج شود.

 • مقالاتی که برای چاپ در نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی پذیرفته می شوند، می بایست در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) ثبت و گواهی همانندجویی  به دفتر نشریه ارائه شود.
 • چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
 • ارائه مقاله به نشریات هنرهای زیبا، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه نشریات هنرهای زیبا و بارگذاری مقاله در سامانه است.
 • مقالات بارگذاری شده در سامانه نشریات، از نظر شکلی و محتوایی توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت تایید، در فرایند داوری قرار می گیرند.
 • تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.
 • چاپ نوشتارهای نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.