داوران

سمت / سازمان

نام داور

دانشیار دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران

محمدرضا آزاده فر

استاد بازنشسته دانشکده تجسمی هنرهای زیبا دانشگاه تهران

یعقوب آژند

استاد بازنشسته دانشکده  هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

ناصر آقایی

استادیار گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

کیوان آقا محسنی

مربی گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

سعید اسدی

دانشیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

هومان اسعدی

استادیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

شهاب اسفندیاری

استادیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

غزل اسکندرنژاد

کارشناس ارشد موسیقی

سعید افزون تر

دانشیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

رحمت امینی

هئیت علمی گروه زبان های خارجی دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز

علیرضا انوشیروانی

استادیار گروه موسیقی دانشگاه هنر تهران

آریا باستانی نژاد

استاد دانشکده تجسمی هنرهای زیبا

حسن بلخاری

استادیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

ستاره بهشتی

استادیار گروه موسیقی دانشگاه آزاد اسلامی

نگار بوبان

استادیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

مهرداد پاکباز

کارشناسی ارشد گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

رضا پرویززاده

عضو هئیت علمی گروه موسیقی دانشگاه هنر تهران

شهرام حبیب الله زرگر

استادیار گروه تئاتر دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

بهرام جلالی پور

 

سیامک جهانگیری

هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر ابوالفضل حری

دانشیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

محمدرضا حسنایی

استادیاردانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

فاطمه حسینی شکیب

استادیار گروه موسیقی دانشگاه هنر تهران

بابک خضرایی

استادیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

مریم دادخواه تهرانی

کارشناسی ارشد گروه موسیقی دانشگاه هنر تهران

حمیدرضا دیبازر

دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

نرگس ذاکرجعفری

 

احسان ذبیحی فر

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مهرداد رایانی مخصوص

استاد دانشگاه صدا و سیما

مهدی رحیمیان

 

مجید رضابالا

استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

ایلناز رهبر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی

طلایه رویایی

استادیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

علی روحانی

هئیت علمی دانشکدگان هنرهای زیبا

پیام زین العابدینی

هئیت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

کامران سپهران

دانشیار گروه نمایشی و موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

مجید سرسنگی

 

مسعود سفلایی

استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا

مهدی سمتی

عضو هئیت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

مجید شیخ انصاری

عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

علی شیخ مهدی

دانشیار گروه نمایش دانشگاه هنر تهران

اسماعیل شفیعی

هئیت علمی دانشگاه تهران

یونس شکرخواه

استاد دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

محمد شهبا

هئیت علمی دانشگاه سوره

رامتین شهبازی

استادیار دانشکده سینما وتئاتر دانشگاه هنر تهران

علیرضا صیاد

هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی صفورا

عضو هئیت علمی دانشگاه صدا و سیما

سیاوش صلواتیان

 

رضا صمیم

دانشیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

شهاب الدین عادل

استادیار گروه موسیقی دانشگاه هنر

حمید عسکری رابری

هئیت علمی گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

پوپک عظیم پور

هئیت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

رها علینژاد

استادیار دانشگاه دامغان

میترا علوی طلب

استاد گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

ساسان فاطمی

هئیت علمی دانشگاه هنر

ایمان فخر

استادیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

حسین فرخی

دانشیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

فرشاد فرشته حکمت

عضو هئیت علمی گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

پیام فروتن

 

نصراله قادری

استادیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

مریم قره سو

دانشیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

محمدباقر قهرمانی

 

علی قهرمان نژاد

 

سعید کردمافی

عضو هئیت علمی گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

یاسمن کیمیاوی

عضو هئیت علمی گروه موسیقی دانشگاه هنر

کارن کیهانی

دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی

عطاالله کوپال

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نبی الله گیاه چی

عضو هئیت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

سید علیرضا گلپایگانی

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر تهران

سید حسین میثمی

 

پرستو محبی

دانشیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

بهروز محمودی بختیاری

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی مختاباد

 

میر ولی الله مدنی

عضو هئیت علمی گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

سید مصطفی مرادیان

استادیار گروه نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

شیوا مسعودی

استادیار دانشگاه هنر

محمدحسین ناصربخت

استادیار دانشگاه هنر شیراز

رفیق نصرتی

دانشیار دانشگاه صدا و سیما

مسعود نقاش زاده

عضو هئیت علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

سید محسن هاشمی

دانشیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

امین هنرمند

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

محمدجعفر یوسفیان کناری

دانشیار گروه زبان و فرهنگ های جهانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یوتا

سهیلا امیرسلیمانی