تماس با ما

تلفکس: 66415282
نشانی پستی: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دفتر نشریات

نشانی(مراجعه حضوری): میدان انقلاب- خیابان انقلاب- خیابان قدس- نرسیده به بزرگمهر- ساختمان شماره ی 3 پردیس هنرهای زیبا- طبقه سوم- دفتر نشریات


E-mail:fineartj@ut.ac.ir

CAPTCHA Image