اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 299
تعداد پذیرش 53
تعداد عدم پذیرش 164

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد مشاهده مقاله 28578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21969
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
درصد پذیرش 18 %