اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 410
تعداد پذیرش 71
تعداد عدم پذیرش 235

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد مشاهده مقاله 5704
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2448
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
درصد پذیرش 17 %