اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 349
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 195

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد مشاهده مقاله 10107
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4421
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 175 روز
درصد پذیرش 16 %