پرسش‌های متداول

آیا مقالات از طریق سامانه داوری می شوند؟

بله. تمام مراحل دریافت، بررسی، داوری و انتشار نشریات از طریق سامانه انجام می شود.

آیا نیاز است که نسخه های چاپی برای دفتر ارسال شود؟

خیر. با توجه به انجام کلیه مراحل در سامانه، نیازی به ارائه نسخه چاپی نیست.

فرایند داوری چه میزان زمان نیاز دارد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند، این فرایند متغیر خواهد بود.

آیا نیاز به پیگیری مقالات وجود دارد؟

دفتر نشریات هنرهای زیبا، هر گونه نتیجه حاصله از داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده می رساند. بنابراین نیازی به پیگیری های مکرر وجود ندارد.