دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

چگونگی جابجایی قدرت در میان شخصیت‌های آثار شکسپیر؛ به منظور راهبردی برای دراماتورژی و شخصیت شناسی: مطالعه موردی شاه لیر، جولیوس سزار و مکبث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22059/jfadram.2023.353768.615736

احد خالقی بلبلوئی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ زهرا شیروانی سعادت آبادی


بازتاب نگرش پدیدارشناسانه به مکان بر پایه اندیشه مارتین هایدگر در سینمای یاسوجیرو ازو (مطالعه موردی: داستان توکیو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22059/jfadram.2023.360166.615763

نوشین سخاوت‌دوست؛ فریبا البرزی؛ امیرحسین امینی؛ شهاب‌الدین عادل


سینما به مثابه یک تکنولوژی افسونگر در فیلم نعره طوفان (1348)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jfadram.2023.362177.615777

علیرضا صیاد؛ محمدباقر قهرمانی


واکاوی نحوه های تلمیح و پارودی در روابط متون نقاشی و فیلمهای پدرو آلمودوار بر اساس آرای ژرار ژنت و لیندا هاچن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22059/jfadram.2023.363352.615787

وحید رجبی؛ افسانه ناظری؛ مسعود نقاش زاده


بررسی زمینه‌های پیدایش موسیقی شهری گیلان؛ تولد یک سنت ابداعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22059/jfadram.2023.363094.615785

آریا تولائی


بررسی همزیستی در فیلم «جهان با من برقص (1399) بر اساس هستی‌شناسی شی‌محور گراهام هارمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22059/jfadram.2023.359737.615758

نازنین هنرخواه؛ علی شیخ مهدی


نقش حسی و نمادین رنگ در انیمیشن سینمایی عروس مرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jfadram.2023.214402.614976

فاطمه درینی؛ سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ امیر حسن ندایی