دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبیین تعلیق بازنمایی در آثار متاخر ساموئل بکت و تئاتر چشم‌انداز گرترود استاین، به عنوان پیشینه‌ی منظر تئاتر پست‌دراماتیک به متن نمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22059/jfadram.2022.343057.615671

علیرضا خسروآبادی؛ کامران سپهران


از سینما تا معماری: بازخوانی مفاهیم تصویر، حرکت و زمان برای عصر اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jfadram.2022.347903.615693

فاطمه خوشاب؛ سید یحیی اسلامی