دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقشِ توصیف‏ در گفتارِ «شخصیت‏های بی ‏نام» در تراژدی‏های یونان باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

عطاالله کوپال؛ صبوره رنگرز


گفتمان زن باوری در کهن الگوی سفر قهرمان: بررسی موردی انیمیشن سینمایی‌ زوتوپیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

مریم کهوند؛ حمید صادقیان


بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


جستجوی هویت فرهنگی در نمایشنامه‌ « جو ترنر آمد و رفت » اثر آگوست ویلسون: رویکردی جامعه شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه ترکی باغبادرانی


مطالعه‌ای در تمایز ناسیونالیسمِ میرزاده‌ی عشقی با گفتمان غالبِ ناسیونالیستی زمانه‌اش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

محمد هاشمی؛ رفیق نصرتی