جایگاه طراحی محیطی و مدیریت فضاسازی در سینمای انیمیشن رویکرد تحلیلی – آموزشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد (مربی آموزشی)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هر اثر هنری برای جذابیت و تاثیرگذاری بیشتر، سعی دارد مخاطب را وارد فضای اثر هنری کند. این فضا در ابتدا شکلی مجازی دارد و ناشی از ذهن هنرمند است؛ سپس شکل عینی یافته و در قالب اثر هنری بروز می کند. فیلمساز نیز فضای مجازی فیلم را که درون ذهن وی و نویسنده فیلمنامه نهفته است با واسطه تصویر، در قالب توالی نماها آشکار می کند. قبل از قرارگیری پلان ها، صحنه ها و سکانس ها در کنار هم، برای تحقق تصور مجازی فیلمساز، به کمک ابزار پیش تصور مانند طراحی ها و فیلمنامه مصور، فضاهای اولیه عینی برای روایت فیلم خلق می شوند. فضاسازی، اولین گام برای عینی شدن تصورات فیلمساز است. خلق فضاها در سینمای زنده به اشکال مختلفی مانند، تعیین لوکیشن و گاه با طراحی دکورها به صورت طبیعی، مصنوعی، دیجیتالی و تلفیقی امکان پذیر است. در این مقاله تحقیقی می توان دریافت که: در سینمای انیمیشن شیوه های خلق فضا از تنوع بیشتری برخوردار است. تعدد روش و تکنیک در ساخت فیلم انیمیشن به ساختار خلق فضاهای جدید منجر می شود؛ می توان برای هر انیمیشن در هر روش و تکنیک، بر پایه نیازهای دراماتیک فیلمنامه، فضای مناسب را طراحی و ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Design and Space Design Management in Animation, Educational &Analytical Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Safoora 1
  • Hossein Safi 2
  • Seyed Badreddin Ahmadi 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to be attracted, each work of must encounter viewer in its environment. At first it is virtual and is the result of sensitive subjectivity of the artist, and then it will be changed to objectivity and forms a piece of artwork. The artist of filmmaker is changing the virtual environment of the film; the virtual situation which is made in the mind of the scriptwriter and himself; and uses images in, shots, scenes and sequences. However, before to set the images, shots, scenes and sequences, he must create the real environment of the narrative movie by pre-visualization like design and storyboard. Creation of environment is the first step in concretion of the imaginations of the filmmaker. There are different ways to create an environment for live action movie, like determining a location, to design decors whether natural or artificial or digital or combination of them. This variety is countless in animation movie .The variety in styles and techniques help the variety in the structure of creation an environment in an animated work. So we can use different techniques of design in producing each style of animation. Space designing, in place dimension relates to location and scene, and in time dimension relates to editing and other factors such as mise-en-scene and sound. Making space in animation cinema like any other cinematic works emanates from story plot; at first the work exists in creator's mind potentially and then it appears in form of words and sentences in screenplay. The director or creator of an animation movie, in his first step, tries to visualize the space which has been created in his mind. For such a director there are many possibilities for creating different spaces than a live action movie director. Surreal and virtual world of animation which makes everything artificially opens the way for creativity in emplacements of space. In live action movie, Instance, there are limitations even in camera place for taking different shots and point of views. But in animation these limitations are far less than they. The ways of formation and projection of an idea are varied in animation formats. Different visual techniques in animation are among their possibility that helps to create space. The director makes his firs decision for objectivity to the subjective impressions of space by identification techniques. While we say, for instance, that we can make an idea, a plot, or screenplay in puppet animation format, in fact, we have decided about its appearance. Film spaces that must have been made by this technique are objective and depicted, by sets and puppets. In another movie, for instance in paper animation, spaces must have been painted in two dimension in form of consecutive frames. Hence, we can say that after identification technique, style and creator's view in implementation and way of making film, space and task force is determined. In real and animation cinema creating space and visual space is production designer's task which is done with main director consulting and art director supervising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation
  • Cinema
  • Education
  • environmental design
  • Space Design Management
احمدی، سیدبدرالدین و همکاران(1382)، برنامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
احمدی، سیدبدرالدین و سیدنجم الدین امیرشاه کرمی (1386)، رهیافت مدیریت هنری در آموزش و تولید انیمیشن در ایران- رویکرد تحقیقی، مجله علمی – پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 29، صص ؟؟؟؟؟؟؟؟.
افهمی، رضا و همکار (1386)، تاریخ مختصر طراحی، انتشارات سبحان نور، تهران. اندرو، دادلی (1365)، تئوری اساس فیلم، ترجمه مسعود مدنی، انتشارات عکس معاصر، تهران.
جنسن، چارلز (1388)، تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی، مترجم بتی آواکیان، سمت، تهران.
سارتر، ژان پل (1371)، تهوع، مترجم جلاالدین اعلم، انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، تهران
سعیدی، ابراهیم (1374)، عوامل مؤثر در فضاسازی سینمایی، پایان نامه کارشناسی سینما، دانشگاه هنر، تهران.
صفورا، محمدعلی (1385)، مطالعه کارگردانی انیمیشن، طرح پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
فرنیس، مورین (1384) زیبایی شناسی انیمیشن، مترجم اردشیر کشاورز، دانشکده صدا وسیما، تهران.
کراکائر، زیگفرید (1377)، از کالیگاری تا هیتلر، ترجمه‌ی فتح ا... جعفری جوزانی، انتشارات حوزه هنری، چاپ اول، تهران.
کشمیری، مسعود (1382) طراحی گرافیک تولیدات انیمیشن، پایان نامه کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه هنر، تهران.
هنرور، هورناز (1385) کاربرد نور و رنگ در فیلم انیمیشن، پایان نامه کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
هیوارد، سوزان (1388)، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، مترجم فتاح محمدی، نشر هزاره سوم، چاپ سوم، زنجان.
Bacher, Hans (2008), Dream Worlds, Production design for Animation, focal press. U.S.A
Bryman. A (1995), Disney and his world: Rutledge, U.S.A
Culhane, S. (1990), Animation: from script to screen: St. Martin's Press, New York.
Jeff, lenbarg (1999), The Encyclopedia of Animated cartoons (facts on file), Checkmark Books; 2 editions, U.S.A
Maltin, L ( 1991), The Disney film Art book; New York.
Wells, P. (2006), the fundamentals of animation: AVA, Lausanne