تعداد مقالات: 254
126. سیر دگرگونی ساختاری موسیقی جان کِیج (مطالعه موردی: آهنگ سازی، نُت نویسی، جایگاه مخاطب)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-56

زهرا آخوندی؛ رضا افهمی؛ اصغر فهیمی فر


127. کارکردهای اجتماعی ژانر سینمایی سامورایی از دو منظر ایدئولوژیک و آئینی-اسطوره‎ای

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-54

بصیر سلیم علاقه بند؛ محمدعلی صفورا؛ امیرحسن ندایی


128. مسأل? تشبّه و عللِ اطلاقِ واژ? «شبیه‌خوانی» به تعزیه

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 45-54

محمدرضا خاکی؛ فرهاد مهندس پور؛ علی قلی پور


129. بازی و اهمیت آن در نمایش

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 45-54

سیاوش آقازاده مسرور؛ نغمه ثمینی


131. قرائت فیگوراتیو از نمایشنامۀ مالی‌سویینی نوشتۀ براین فری‌یل بر مبنای کتاب مقدس

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 45-52

تاجبخش فنائیان؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مسعود صفری


132. طرح ایراد بر نظریه جاذبه در اصوات موسیقایی

دوره 3، شماره 42، بهار 1391، صفحه 47-58

فرشاد شیخی؛ فرهاد شیخی


134. بازتاب اندیشة هگل در تراژدی آنتیگونه سوفوکل

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 47-54

فاطمه بنویدی؛ فرزان سجودی


135. تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 47-58

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی


139. ساختارشناسی تله‌تئاتر در ایران

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 49-64

محمد شهبا؛ محمود گل محمدی


141. بسط ادراکات فضایی تماشاگر از طریق امپاتی با کالبدهای فیلمی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-58

محمدباقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد


142. شدود سه‌گانه در آثار مراغی و فرزندش عبدالعزیز

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-58

سید حسین میثمی


144. ارائۀ راهکاری برای هارمونیزه‌کردن بر مبنای ساختار فواصل دستگاه سه‌گاه

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 115-123

عاطفه عین‌علی؛ سید حسین میثمی


145. نگاهی گذرا به سیر تحول کارکرد موسیقی در حیات دینی یهود

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-55

نسرین بنی اسدی؛ منصور معتمدی


146. تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، زمستان 1392، صفحه 49-56

مریم دولتی فرد؛ فاطمه شاهرودی


147. اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب: رابطه اثر و مخاطب بر اساس یافته های آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-60

فریندخت زاهدی؛ سارا عندلیب؛ آناهیتا خرمی بنارکی