چالش‌ها و موانع گسترش موسیقی کُرال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگده موسیقی دانشگاه هنر

چکیده

از سال 1325 شمسی که روبن گریگوریان رهبری کُر هنرستان موسیقی را به‌عهده گرفت و آوازهای محلی ایرانی را برای گروه کُر تنظیم کرد، روند شکل‌گیری و گسترش گروه‌های کُر فارسی‌زبان آغاز شد و تلاش خلاقانۀ آهنگ‌سازان کُرال‌نویس ایرانی طی دهه‌های گذشته موفقیت‌هایی به‌همراه آورد. با این وصف، موسیقی کُرال، به عنوان پدیده‌ای خارج از فرهنگ موسیقی ملی، از آغاز شکل‌گیری همواره با چالش‌ها و موانعی روبرو بوده که به‌طور مستقیم بر روند رشد و گسترش آن‌ تاثیر گذارده‌اند. برخی از این چالش‌ها با پیچیدگی‌های فنی، آوازی، کلامی و همچنین محدودیت رپرتوار متناسب با فرهنگ و ادبیات ایران پیوند داشته و بعضی از این موانع، ناشی از عادت‌های شنیداری ایرانیان، ظرفیت محدود جوامع سنتی برای فعالیت‌های گروهی هنری و کم‌توجهی به جنبه‌های اجتماعی موسیقی کُرال و نقش آن در سلامت انسان بوده است. این پژوهش با تکیه بر اندک منابع مکتوب و شنیداری و با بهره‌گیری از روش‌های مصاحبه و پرسشنامه، به تبیین و تحلیل چالش‌ها و موانع موسیقی کُرال ایران پرداخته و نشان داده که پیچیدگی‌های نگارش و اجرای آثار کُرال ایرانی، غرابت شیوۀ آوازخوانی غربی معمول در گروه کُر و عدم برقراری ارتباط کُرال‌های مذهبی غربی با مخاطبان ایرانی از مهم‌ترین عوامل گسترش‌نیافتگی موسیقی کُرال در ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Choral Music: The challenges and obstacles

نویسنده [English]

  • Hamid Askari Rabori
Music faculty, Tehran university of Art
چکیده [English]

The first Iranian choir was founded in 1940s by Ruben Grigoryan, an Iranian-Armenian composer and choirmaster. since then, many choir groups have been established over the decades, and Iranian composers have made a creative effort, especially in the genre of choral folksong arrangements, which has achieved remarkable success. However, Iranian choral music, as a phenomenon outside the culture of Iranian national music, has always faced challenges and obstacles which have affected its growth and improvement. Some of these challenges were linked to the technical, vocal and verbal complexities of composing for choir, as well as the repertoire's limitations in relation to Iranian culture and literature. And some of these obstacles were due to the auditory taste of Iranians, and the fact that some Iranian musicians were opposed to promoting Western music. The history of Western music has shown that polyphony has been closely linked to religious vocal music. And over time, most polyphonic techniques have shifted from vocal (choral) music to instrumental music. This evidence suggests that "polyphonic texture" is one of the cornerstones of choral music and is linked to the formation and development of religious music genres. The issue of the inconsistency of church religious music with Iranian religious culture has been one of the reasons why choral music has been abandoned by the Iranian people. Choral music, like other forms of Western music that has become popular in Iran, has naturally encountered the category of musical originality and identity. And Iranian choral composers, in addition to technical solutions, must take a definite approach to this category so that their works can be recognized as the work of an Iranian composer. Despite these problems, choral music attractions, exploring the use of polyphonic features in Iranian music and helping to develop academic music have led to the continued involvement of Iranian choral groups and choral composers. But for a few reasons there has been no research on Iranian choral music: one is that there are few written sources on Persian choral music, and the other that much of the choral work of Iranian composers has not been published. The present study, based on a few written and audio sources, as well as using interview methods and questionnaires, has explained and analyzed the challenges and obstacles of Iranian choral music. In this study, we interviewed ten Iranian musicians, including composers, choirmasters, and musicologists, on issues of Iranian choral music. Also, the opinions of 170 musicians such as researchers, players, choir singers were surveyed through a Likert-type questionnaire. This study focuses on the main issues of Iranian choral music and studies the reasons for its underdevelopment. This research evaluates the factors of the non-expansion of choral music in Iran as follows: the complexities of composing and performing Iranian choral works, the strangeness of the Western choral singing style and the lack of connection between Western religious choral works and Iranian audiences. The present study emphasizes that future research on the social and health effects of singing in Iranian choirs can be effective in the development of Iranian choral music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Choral Music
  • Composing for choir
  • Iranian composers
  • challenges in choral music
  • obstacles of choral music
آبراهام، جرالد(1380)، تاریخ فشرده موسیقی آکسفورد، جلد اول، ترجمۀ ناتالی چوبینه و پریچهر زکی‌زاده، تهران، مؤسسه فرهنگی – هنری ماهور.
آریان پور، امیر اشرف(1393)، موسیقی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن».
باغچه‌بان، اولین، ماردویان، آلفرد، ماکاریان، هراچوهی، موسسیان، گورگن(1388)، جمع یاران، مصاحبه توسط: لوریس هویان، ، ماهنامه تخصصی گزارش موسیقی، شماره 26 و 27 ، صص 7-14.
دوبوا، تئودور(1368)، رساله هارمونی، ترجمۀ محسن الهامیان، تهران، انتشارات برگ.
دوبوفسکی، ی.، یف‌سه‌یف، س.و.، اسپاسبین، ای.، ساکالف، و.(1385)، هارمونی، ترجمۀ مسعود ابراهیمی، تهران، نشر افکار.
راهگانی، روح انگیز(1377)، تاریخ موسیقی ایران، تهران: انتشارات پیشرو.
دهلوی، حسین(1381)، پیوند شعر و موسیقی آوازی، تهران، انتشارات ماهور.
عسکری رابری، حمید (1398)، شیوه‌های تنظیم آوازهای محلی برای گروه کُر، تهران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
عسکری رابری، حمید(1393)، سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کُر و رهیافتهای نوین، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 19، شماره 1، صص 25-36.
فاطمی، ساسان(1393)، سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 19، شماره 2، صص 5- 16.
فخرالدینی، فرهاد(1394)، هارمونی موسیقی ایرانی، تهران، انتشارات معین.
کروبینی، لوئیجی(1390)، رساله کنترپوان، ترجمۀ محسن الهامیان، تهران، انتشارات سوره مهر.
گریگوریان، روبن(1327)، ترانه‌های روستایی ایران، تهران، انجمن پرورش افکار جوانان ارامنه .
میرعلی‌نقی، سید علیرضا(1376)، روبیک گریگوریان، فصلنامه فرهنگی پیمان، شماره 7 و 8 ، (بازیابی شده از https://bit.ly/2BKBUCR  تاریخ دسترسی: خردادماه 1399).
Beck RJ, Cesario, TC, Yousefi, A, Enamoto, H (2000),Choral singing, Performance perception, and Immune system changes in salivary immunoglobulin, A and Cortizol, in Music perception, 18(1): 87-106 (Availabel at : https://bit.ly/2Yv9GHa).
Bullack, Antje, Gass, Caroiln, Nater, Urs. M. & Kruetz Gunter (2018) Psychobiological Effects of Choral Singing on Affective State, Social Connectedness, and Stress: Influences of Singing Activity and Time Course. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Vol. 12 .
Clift, S. Hancox, G. Morrison, I. Hess, B. Krutz, G. Stewart, DE. (2010), Choral singing and psychological wellbeing: Quantitative and qualitative findings from English choirs in a cross-national survey, Appl Arts Health, 1(1), 19-34 (Availabel at: https://bit.ly/3hpX6kX).
Olson, D. H., Russell, C. S., & Sprenkle, D. H. (1983).  Circumplex model of marital and family systems: VI.  Theoretical update.  Family Process, 22, 69-83.
Stollak, Garry E., Stollak, Mary Alice, Wasner, Guenther H. 1991, The Choir as Familly: Relationships between Family Variables and Choir Performance Ratings, The Choral Journal, Vol. 32, N.1, 25-29.
Stollak, Mary Alice, Stollak, Garry E., Wasner, Steven, Meyers, Stollak, Matthew 1994, The Choir as Familly, Part II, The Choral Journal, Vol. 34, N.9, 25-30.
 
مصاحبه‌ها
آزاده‌فر ، محمدرضا(1397). مصاحبه‌ کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
اسعدی، هومان (1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
تفضلی، محمدرضا(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
سریر، محمد(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
شریفیان، سعید(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
فاطمی، ساسان(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
فرهت، شاهین(1398). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
قاسمی، مهدی(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
لطفی، شریف(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).
هنرمند، امین(1397). مصاحبه کننده: حمید عسکری، (طرح پژوهشی مطالعه موسیقی کُرال ایران).