تصویرسازی شخصیت اصلی مؤنث در موقعیت آستانه‌: انیمیشن‌های منتخب دیزنی (2012-2021 م.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تصویرسازی گروه ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان.

2 استادیار گروه ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر شخصیت‌های مؤنث در نقش شخصیت اصلی انیمیشن‌ها توانسته‌اند با تصمیمات سرنوشت‌ساز در بحران‌ها و موقعیت‌های خاص، حس باورپذیری و همذات‌پنداری مخاطبین را تقویت نمایند. بنابراین و با در نظر گرفتن گروه سنی مخاطب، بررسی عناصر جذابیت و باورپذیری شخصیت‌های اصلی در انیمیشن‌های مطرح به‌ویژه تولیدات اخیر شرکت والت دیزنی اهمیت می‌یابد. مسئله‌ی مهم نحوه یا چگونگی تصویرسازی این شخصیت‌ها با توجه به وقایع و نقاط عطف داستان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی، به شیوه‌ی اسنادی و بر اساس هدف پژوهش که شناخت تصویرسازی شخصیت اصلی مؤنث برمبنای نظریه موقعیت آستانه‌ای باختین است؛ به بررسی شش شخصیت اصلی در انیمیشن‌های شجاع، یخ‌زده، زوتوپیا، موآنا و افسون پرداخته‌ است. با مشخص نمودن مراتب موقعیت آستانه‌ای باختین و یافته‌های حاصل از ویژگی‌های رفتاری، بصری و تصویرسازی شخصیت، چنین نتیجه می‌شود که؛ تصویرسازی و کنش‌های شخصیت اصلی در جهت تقویت پیام داستان و روشن نمودن تلاش او در رسیدن به اهداف و آرزوهایش در هماهنگی با لحظه‎ی بحرانی و تصمیم نهایی تعریف می‌شود. به طوری‌که شخصیت با قرار گرفتن در موقعیت آستانه‎ای بتواند پیام داستان را به مخاطب انتقال دهد و بیش‌ترین تأثیر را در باورپذیری او داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illustration of the Main Female Characters in the Threshold Position: Selected Animations of Disney (2012-2021)

نویسندگان [English]

 • Niloufar Karbasi Amel 1
 • hamid sadeghian 2
1 Master of Illustration, Department of Graphic Design, Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Iran, Isfahan/ Hakim Nizami St./ Isfahan University of Art.
2 Assistant Professor of Department of Graphic Design, Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In recent years, female characters in the role of the main character of animations have been able to strengthen the audience's sense of identification with deliberate decisions in crises and special situations. The main character in an animation is the center of important events and attracts the children's sense of identity to the character with the type of illustration and animation. Therefore, taking into account the age group of the audience, it is important to examine the elements of attractiveness and plausibility of  main characters in popular animations, especially the recent productions from Walt Disney Company. The important issue is how to illustrate these characters according to events and turning points of the story. Using the descriptive-analytical method and with the aim of understanding the illustration of the main female character based on the threshold position theory of 20th century philosopher Mikhail Bakhtin, this research has investigated six main female characters in the following animations: Brave, Frozen, Zootopia, Moana and Encanto. The characters are from Disney animations from 2012 to 2021. They have been selected due to their popularity and the evolution of the main female character compared to the previous decades. The type of research in terms of method is qualitative and the result of observational and textual data analysis, and its structure is chosen based on the position of the illustrator. According to the theoretical framework, after expressing the behavioral and visual characteristics, each of the studied characters has been analyzed by specifying the level of the threshold position. Studies show that the characters have been illustrated by maintaining the style and special characteristics of Disney, based on race and culture, personality and behavioral characteristics, role and position in the story, non-verbal actions and the placement of the characters in the threshold position and critical moments. Also, each one is illustrated with a distinct element to attract the attention of the audience and strengthen the behavioral characteristics in the story and at the critical moment. From the investigations and findings of behavioral and visual characteristics, character illustration and character actions in Bakhtin's threshold situation theory, it is concluded that; based on their personality and behavioral characteristics, these characters show actions towards a specific and fateful event in their lives, due to which event they are placed in and a critical moment. Getting out of the crisis requires a decisive turn of events, which is accompanied by breaking the custom and being aware of dual confrontations such as failure/victory, death/life. This decision leads to the creation of a wonderful situation that causes regeneration in the life of an individual, family, tribe or society. As a result, the illustration and actions of the main characters are defined in order to strengthen the message of the story and clarify efforts to achieve their goals, beliefs and wishes in harmony with the critical moment and the final decision. So that the characters, by being in a threshold position, can convey the message of the story to the audience and have the greatest effect on its plausible existence.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Animation
 • Illustration
 • Main Character
 • Mikhail Bakhtin
 • Threshold Position
 • Walt Disney Company
 • باختین، میخاییل. (1984). پرسش‌های بوطیقای داستایوفسکی. ترجمه سعید صلح‌جو (1400). تهران: انتشارات نیلوفر.
 • - باختین، میخاییل. (1981). تخیل مکالمه‌ای جستارهایی درباره رمان. ترجمه رؤیا پورآذر (1400). تهران: نشر نی.
 • - بکرمن، هوارد. (2003). همه‌چیز درباره‌ی انیمیشن. ترجمه فرناز خوشبخت و مریم کشکولی‌نیا (1390). تهران: انتشارات سوره مهر. - خزائی، احمدرضا. عرب‌احمدی، فاطمه. (1399). جایگاه عرف در حقوق شهروندی. فصل‌نامه فقه و حقوق اسلامی، 16 (59) ، 159-177.
 • - دهقانی محمدآبادی، زهره. (1395). بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان مؤنث در آثار استودیویی دیزنی و جیبلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تصویر متحرک، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر تهران.
 • - سجودی، فرزان. (1387). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: نشر علم.
 • - سلطانی، سید حسن؛ کهوند، مریم؛ صادقیان، حمید. (1400). تحول بازنمایی زن قهرمان: سینمای انیمیشن دیزنی از سفیدبرفی و هفت کوتوله تا زوتوپیا. نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، 26(4)، 17-27.
 • - محمدی، مهدی.، مدملی، مریم. (1398). اخلاق زنانه‌نگر و تحولات آن در پویانمایی‌های شاهدخت‌های دیزنی. فصل‌نامه علمی-پژوهشی اخلاق پژوهی، 3 (4)، 137-153.
 • - میرصادقی، جمال. (1394). عناصر داستان. تهران: نشر سخن.
 • - هورتون، اندرو. (1994). فیلم‌نامه‌نویسی شخصیت محور. ترجمه ستاره پیرخدری (1392). تهران: انتشارات سمت.
 •  - Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky's Poetics. Translated by Saeed Solhjo (2021). Tehran: Niloofar. (in Persian)
 • - Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Translated by Roya Pour Azar (2021). Tehran: Nashre Ney. (in Persian) - Beckerman, H. (2003). Animation: The Whole Story. Translated by Farnaz Khoshbakht and Maryam Kashkulinia (2011). Tehran: Sooremehr. (in Persian)
 • - Chen, Y., Huang, X., & Zou, Y. (2022). The Effectiveness of Female Roles in the Disney Films. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 638, 1022-1030. Doi: 10.2991/assehr.k.220110.193
 • - Dehghani Mohammadabadi, Z. (2017). Comparative Study of Heroine’s Journey Pattern in the Works of Disney and Ghibli Animation Studios. Master's thesis, Tehran, Faculty of Cinema and Theater, Tehran University of Arts. (in Persian)
 • - Horton, A. (1994). Writing the Character-Centered Screenplay. Translated by Setareh Pirkhadri (2013). Tehran: Samt. (in Persian)
 • - Johnson, R. M. (2015). The Evolution of Disney Princesses and their Effect on Body Image, Gender Roles, and the Portrayal of Love. M.A/ thesis, Harrisonburg, James Madison University.
 • - Jung, Y. S., & Kim, E. J. (2020). Analysis of Gender Role Behaviors in Accordance with Visual Expression of Disney Animation: Focusing on Female Characters of Mulan, Tangled, Moana, and Frozen 2. The Journal of the Korea Contents Association, 20(7), 107-117. Doi: 10.5392/JKCA.2020.20.07.107
 • - Khazaei, A., & Arab-Ahmadi, F. (2020). The Place of Custom in Citizenship Rights. Islamic Jurisprudence and Law, 16)59(, 159-177. Doi:10.22034/ijrj.2020.673326 (in Persian)
 • - Liu, Y., & Yang, M. (2021). The Transformation of Female Images in Disney Animated Films from the 20th to the 21st Century in the Context of the American Feminist Movement. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 615, 1034-1039. Doi: 10.2991/assehr.k.211220.177
 • - Mirsadeghi, J. (2015). Story Elements. Tehran: Sokhan. (in Persian)
 • - Mohamadi, M., & Madmoli, M. (2019). Feminist Ethics and its Developments in Walt Disney Animations of Princes. Ethical research, 3(4), 137-153. (in Persian)
 • - Rosario, M., Moral, M.E., & Villalustre, L. (2021). Female Leadership Represented in Animation for Children and the Sociocognitive Learning of 21st-Century Girls. International Journal of Communication, 15(2021), 605-624.
 • - Sojudi, F. (2008). Applied Semiotics. Tehran: Elm. (in Persian) - Soltani, H., Kahvand, M., & Sadeghian, H. (2022). The Evolution of the Representation of the Female Champion: Disney Animated Cinema from Snow White and the Seven Dwarfs to Zootopia. Honar--Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Mosighi, 26(4), 17-27. Doi:10.22059/jfadram.2021.317898.615520 (in Persian)
 • - Xu, M. (2021). Analysis on the Influence of Female Characters in Disney Films. Proceeding of the 2021 5th international seminar on education, management and social sciences (ISEMSS 2021), 571, 327-331. Doi: 10.2991/assehr.k.210806.061