روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

2 استادیار گروه معماری،دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

3 ادانشیاردانشکده‌ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

10.22059/jfadram.2023.349047.615698

چکیده

چکیده:سینما و معماری هنر‌هایی هستند که در هر دو عنصر فضا مورد اهمیت قرار می‌گیرد و زمان‌مندی خود را از طریق فضا به نمایش می‌گذارند. فضا می‌تواند خود به عنوان کاراکتر اصلی در رسانه سینما نقش آفرینی کند. هدف از این پژوهش، بررسی معنای پدیدارشناسانه خانه از طریق رسانه سینما می‌باشد. خانه‌های فراموش‌نشدنی در بازنمایی سینمایی، ساختمان‌های خیالی هستند که می‌توانند از طریق تجربه‌ی هم‌حسی به صورت سکونت‌پذیر به بیننده منتقل شوند. روش تحقیق این پژوهش، از نوع کیفی و روش«توصیفی-تحلیلی-پدیدارشناسی» است. آنچه محور اصلی مقاله را شامل می‌شود، مفهوم و نحوه سکنی‌گزیدن در خانه به عنوان اولین تجربه فضایی فرد می‌باشد. ضمن تحلیل معنا و مفهوم خانه در معماری سینمایی فیلم شطرنج باد، ساخته‌ی محمد رضا اصلانی بر پایه نظریات کریستین نوربرگ شولتز و یوهانی پالاسما به بررسی معنای دراماتیک عناصر فیزیکی و غیر فیزیکی فضا پرداخته می‌شود. فیلم شطرنج باد بر اساس مکان به نگارش درآمده است. مکان در شطرنج باد، کاراکتر منحصر به فردی است و تعیین کننده نحوه کنش و حالات شخصیت‌ها می‌باشد. قلمرو کاراکترها در خانه جایگاه آنان و تمایلاتشان را نمایان می‌سازد. خانه توسط ساکنینش، معنای واقعی وجودی خود را از دست داده و تبدیل به کالای گران‌بهایی برای رسیدن به قدرت گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Narration of the Space of "House" in Cinema from the View of Phenomenology (A Case study: The Movie of The Chess of The Wind)

نویسندگان [English]

  • parishad mostowfifard 1
  • fariba Alborzi 2
  • Amirhossein Amini 2
  • Shahabeddin Adel 3
1 Ph.D candidate, Department of Architecture,faculty of Architecture and urban planning.Qazvin Branch,Islamic Azad university,Qazvin, Iran
2 Assistant professor Department of Architecture,faculty of Architecture and urban planning.Qazvin Branch,Islamic Azad university,Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Cinema and Theater, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The element of space possesses a high importance in cinema and architecture as a medium of arts and show their timing through space. In the medium of cinema, space could play a determinant role. Therefore, space can play the main character in the movie. The unforgettable houses in movies are imaginative buildings which could be transferred to the viewer in the form of inhabitable places through the experience of co-sensation. The film maker is not a practical architect, but he is the creator of the experience of architecture. there are certain historical and social relations between architecture and cinema as the seventh art which is the outcome of other arts including literature, painting and architecture. The house, as the first man's spatial experience, plays a determinant role in the sense and concept of man's existence in life. The research method of the present pamphlet is qualitative as well as "descriptive, analytic and phenomenological". The present study on movie is a kind of "visual descriptive phenomenology" of the experience of space. The research has been done on the basis of "studying the documents", watching the movie over and over again and taking the images through the software, the records of the director, Personal interview with the director of the film about the atmosphere of the film and the main role of the house for him. The main goal of the research is to study the meaning of house through the medium of cinema. The meaning and the manner of residing in the house, as the first spatial experience, forms the main axis of the pamphlet. The research question is how the meaning of home and settling down is conveyed through the medium of cinema? The pamphlet while analysis the meaning of house in the cinematic architecture of the movie of the Mohammad Reza Aslani's "The Chess of The Wind", studies the dramatic meanings of physical and non-physical elements of space. The movie of "The Chess of The Wind" is about the house which its residents after the death of its owner are fighting against each other to own it. The house as the first experienced place in the childhood days, remains in the individual's memory forever and the next attitude to the space somehow depend on the first attitude which has been recorded in the memory. This spatial attachment in the memory and the emotions of being in the house, turns the place from a solid body to an active element in the form of experience to explain itself and in this way guarantees the next probable significant attachment to another place. Chess of the wind movie,is written based on location. Location in chess of the wind is a unique character and it determines the actions and moods of the characters. The realm of the characters in the house shows their position and their desires. This house interacts with its residents. The house has lost its true existential meaning by its residents and has become a precious commodity to reach power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: house
  • phenomenology
  • space
  • architecture
  • cinema
  • the movie of The Chess of The Wind