نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحسنی، کیوان برساخت و بازنمایی هویت قومی در آوازهای فوتبال: مطالعه موردی شعارهای هواداران تیم تراکتور تبریز [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]

ا

 • اسلامی، سید یحیی تعامل تصویر، حرکت و زمان در معماری و سینما با توجه به نظریات ژیل دلوز [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 31-42]
 • البرزی، فریبا روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 43-55]
 • امینی، امیر حسین روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 43-55]

پ

 • پایدارنوبخت، فرشته واقعیت سینمایی و نسبت ایده و فرم زیباشناختی در اندیشه ژاک رانسیر نمونه مطالعاتی: باد ما را خواهد برد [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • پیشوا، آذین تغییرات کالبدی و عملکردی در طراحی داخلی "خانه"و تاثیر تغییرات بر شیوه تعاملات افراد ‌از طریق تحلیل 15 فیلم‌ ایرانی منتخب، از دهه 60 تا 90 شمسی(سکانس‌های سینمایی) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]
 • پویامنش، مهتاب هستی شناسی سینمای مستندنمایی؛ ارائه رویکرد تازه در تحلیل سینمای مستندنما بر اساس نظریات آلن بدیو [دوره 28، شماره 2، 1402]

ج

 • جلالی پور، بهرام تقابل‌های فرهنگیِ نمادین در نمایشنامه‏ی «از پشت شیشه‏ها» اثر اکبر رادی با تکیه بر آرای ویلیام بی‌من [دوره 28، شماره 2، 1402]

خ

 • خسروآبادی، علیرضا تبیین تعلیق بازنمایی در آثار متاخر ساموئل بکت و تئاتر چشم‌انداز گرترود استاین، به عنوان پیشینه‌ی منظر تئاتر پست‌دراماتیک به متن نمایشی [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 5-13]
 • خوشاب، فاطمه تعامل تصویر، حرکت و زمان در معماری و سینما با توجه به نظریات ژیل دلوز [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 31-42]

ر

 • رجبی، محمدرضا فرم و نشانه: مجاورت و برهمنهش واحدهای نشانه‌شناسانه زمانی در قطعه کادو اثر فرانکو دُناتُنی * [دوره 28، شماره 2، 1402]

س

 • سپهران، کامران تبیین تعلیق بازنمایی در آثار متاخر ساموئل بکت و تئاتر چشم‌انداز گرترود استاین، به عنوان پیشینه‌ی منظر تئاتر پست‌دراماتیک به متن نمایشی [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 5-13]

ش

ص

 • صفورا، محمدعلی هستی شناسی سینمای مستندنمایی؛ ارائه رویکرد تازه در تحلیل سینمای مستندنما بر اساس نظریات آلن بدیو [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • صنایعی، سینا واکاوی امکانات بالقوّه و بالفعلِ هم‌آمیزی مُدال برای گسترش کارگان موسیقی کلاسیک ایرانی (مطالعهٔ موردی «داد و بیداد» و دستگاه شور به همراه متعلّقات آن از روایت عبدالله دوامی) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]

ع

 • عادل، شهاب‌الدین روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 43-55]
 • علیا، علاء سیر تحول مَوّال و تاریخ متأخر آن در نوبت آوازی سوری [دوره 28، شماره 2، 1402]

ف

 • فاطمی، ساسان سیر تحول مَوّال و تاریخ متأخر آن در نوبت آوازی سوری [دوره 28، شماره 2، 1402]

ک

 • کیان ارثی، منصوره تغییرات کالبدی و عملکردی در طراحی داخلی "خانه"و تاثیر تغییرات بر شیوه تعاملات افراد ‌از طریق تحلیل 15 فیلم‌ ایرانی منتخب، از دهه 60 تا 90 شمسی(سکانس‌های سینمایی) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 13-29]

م

 • مریدی، محمدرضا جاهل‌های سینما: کارکرد سیاسی و اجتماعی سینمای کلاه‌مخملی در پهلوی دوم [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • مستوفی فرد، پریشاد روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 43-55]

ه

 • هنرمند، امین فرم و نشانه: مجاورت و برهمنهش واحدهای نشانه‌شناسانه زمانی در قطعه کادو اثر فرانکو دُناتُنی * [دوره 28، شماره 2، 1402]

ی

 • یوسفیان کناری، محمد جعفر واقعیت سینمایی و نسبت ایده و فرم زیباشناختی در اندیشه ژاک رانسیر نمونه مطالعاتی: باد ما را خواهد برد [دوره 28، شماره 2، 1402]