کاربرد نقاشی‌های کودکانه در ساختار، خلق شخصیت و فضاسازی انیمیشن‌ (مورد پژوهی تطبیق آثار منتخب فرشید شفیعی و مهدیار "کودک ۸ ساله")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن دانشگاه سوره تهران، تهران، ایران

10.22059/jfadram.2023.365924.615797

چکیده

نقاشی ابزاری هنری است که در آن می‌توان تصورات ذهنی از دنیای پیرامون را به نمایش گذاشت. کودکان نیز نقاشی را وسیله‌ای می‌پندارند تا به شیوه‌های گوناگون آرزوها خود را که برایشان دست نیافتنی است، محقق نموده و به تصویر بکشانند. نقاشی برای کودکان جولانگاهی به دور از واقعیت است که خیالشان را در صفحه نمایش مجسم و ثبت می‌سازد. هم‌ذات پنداری با کودکان همواره مورد توجه افراد گوناگون و هنرمندان بوده و آن‌ها تلاش کرده‌اند برای جذب کودکان روش‌های مختلفی را مورد استفاده قرار دهند. هنرمندان انیمیشن‌ساز با چنین پنداشتی آثاری را تولید کرده‌اند که از جمله می‌توان به هنرمند نقاش و انیمیشن‌ساز، فرشید شفیعی اشاره نمود. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی و رویکردی روان‌شناسانه براساس اجماع نظرات روانشناسان کودک انجام شده است. روش تحقیق کیفی و بر‌اساس جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای/ میدانی و آرشیوهای صوتی تصویری و بر مبنای مطالعه موردی است. از این روی سه اثر خرمالو، ماشین بابام، پیاده‌رو ساخته فرشید شفیعی از موارد مطلوب گزینش‌شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌است. نتیجۀ حاصله، نشان از آن دارد نقاشی کودکان از لحاظ سادگی در سبک، رنگ، تصویرسازی می‌تواند منبع خاصی برای ساخت انیمیشن در سبکی نو باشد که قادر است ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of children’s drawings in structure, character design and concept design in animation. (A case study: Farshid Shafiei’s and Mahdiyar’s selected art works)

نویسندگان [English]

  • payam Zinalabedini 1
  • Donya Bahreman 2
1 PostDoc Researcher, Department of Advanced Studies of Art, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 A Master’s student in animation, Soore University, Iran, Tehran
چکیده [English]

Painting is an artistic tool which our imaginations of the world around us could be displayed. Children, not being an exception, see painting as same means to realize and portray in a variety of ways their dream and insights that are sometimes unattainable for them. The baby is able to see in the first of his life. The creature that we see him as weak, while he realizes in first months that if some objects are dragged or thrown on the surface of another object, leave a mark. Children have started their first steps in drawing from the time they hold a pencil and have ability to hold it in their hands and slide it on the paper. Painting is a completely natural process with pleasure for child. Due to his insufficient skill on the word, he prefers to use it to communicate even simply. Painting for children is an arena far from reality that visualizes and records their imagination on the screen. The child expresses his feelings such as dreams, hopes, nightmares, fears and joys in the form of line, form and color. Lines and forms that apparently don’t mean, but more important than expressing their feeling among lines and colors is their character traits that are displayed. The important period of child painting starts from the age of 2 and continues until the age of 13. This period is devided into different parts in terms of child’s ability such as 2 to 3 years old, 3 to 5 years old, 5 to 8 years old and 8 to 13 years old. Identification with children has always been to the interest of various people,including artists who try to attract children via different methods. Animation is considered an artistic and captivating media for children that can make the impossible world possible for them. Therefore, it can be used to convey concepts to children. Animation artists, such as the painter and animator, Farshid shafiei, have created a lot of art work with the same concept. Farshid shafiei is in a way the starter of a new chapter in Iranian illustration. It can be mentioned as an illustrator, writer and animation director. In his works, shafiei seeks to discover new visual possibilities and in each animation he extracts potentional capacities and follows a story of abstraction. Mahdiyar is also a child whose paintings have been observed and analyzed from the age of 3 to 8.The present study using an integrated consensus of pediatric psychologists have tried to persuade a functional psychological. View on this demography, based on the collecting information from library/field sources and audio-visual archives as well as case-studies. Therefore, three works (short animation film) of Persimmon, My dad’s car, Sildwalk made by Farshid shafiei and with selected works of mahdiyar have been selected and analyzed. The result shows that children’s painting in terms of simplicity in style, color and illustration can be a special source for creating animation in a new style that establish an appropriate relation with the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dramatic character
  • concept art
  • child
  • children'؛ s painting
  • Farshid Shafiei