تعداد مقالات: 254
101. زیبایی شناسی سایه پردازی در فیلم-نوآر

دوره 17، شماره 2، بهار 1392، صفحه 35-52

کیانوش جهاندیده؛ حمید دهقانپور


102. جستاری بر سازماندهی فواصل و رویکرد دُدِکافنیک در موسیقی دمیتری شستاکویچ

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-40

حسین قنبری احمد آباد؛ محمدرضا تفضلی


105. چالش‌ها و موانع گسترش موسیقی کُرال در ایران

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-44

حمید عسکری رابری


106. نمایش دینی: پژوهشی پیرامون لزوم معاصر‌سازی فرم و نقد هرمنوتیکی محتوا

دوره 3، شماره 42، بهار 1391، صفحه 37-45

مجید سرسنگی؛ منصور پارسایی


107. نقشِ تحریرها در صورت‌بندیِ گوشه‌های ایرانی

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 37-46

علی کاظمی


110. چگونگی اثرگذاری شخصیت مسکات در انیمیشن‌هایِ تبلیغاتیِ محصولاتِ غذایی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-48

محمد رضا حسنائی؛ نوید مسعودنیا


111. تحول سنت باغشی‌گری در ترکمن‌صحرا: موردی خاص از تغییرات موسیقایی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-46

آرمان گوهری نسب؛ ساسان فاطمی


113. بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 39-48

فرزانه پورمحمدعلی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری


114. باروک و استحاله باورهای مذهبی در هملت اثر ویلیام شکسپیر

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-48

محسن حنیف؛ محمد حنیف


115. تحول بیانِ تصویری در لحظه‌های‌ گفت و گویی سینمای ایران در دهۀ 1380

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 103-114

سجاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


116. هستی، زمان و سینما بررسی تأثیر هانری برگسون بر فلسفۀ سینمایی ژیل دلوز

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-50

علی فتح طاهری؛ مهرداد پارسا


119. نگاهی انتقادی به پیشینة داخلی مطالعة موسیقی مردم پسند

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، زمستان 1392، صفحه 41-48

رضا صمیم


122. عناصر غیرروایتی در فیلم‌ روایتی (بررسی موردی فیلم‌های آخر بهار و چانکینگ اکسپرس)

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-50

محمد شهبا؛ محمدرضا شریف زاده؛ حسین شاهق


125. جایگاه طراحی محیطی و مدیریت فضاسازی در سینمای انیمیشن رویکرد تحلیلی – آموزشی

دوره 2، شماره 41، پاییز 1390، صفحه 43-50

محمدعلی صفورا؛ حسین صافی؛ سیدبدرالدین احمدی