ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخلاقی با مرگ خود خواسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد کارگردانی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
در این مقاله به ارتباط هرگونه مرگ خودخواستة سنتی ژاپنی "هارکی ری" و"سپ پُوکو"، "جین شی" و " شینجو" با شرافت سامورایی: "بوشیدو" و تعهد اجتماعی، اخلاقی:" گی ری" طبقات مختلف اجتماعی (سامورایی­ها، کشاورزان، پیشه­ وران و بازرگانان) و تاثیراتی که مرامنامه سامورایی­ها بر آثار ادبی نمایشی دوران خاندان " توکوگاوا"ی ژاپن خصوصاً "خودکشی عشاق در سونه زاکی" (1703) "کانادهن چوشینگورا" یا پیمان­نامه سامورایی­های وفادار(1748) گذارده، پرداخته می­شود. به عبارتی با توجه به کتاب هاکاگوره،به چگونگی تجلی فرهنگ درون سامورایی­ها بر نحوة رفتار شخصیت­های جامعه نمایشی، پرداخته می­شود. نمایشنامه­نویسان دوران توکوگاوایی، به ویژه "چیکاماتسو مونزایمون"  و " تاکدا ایزومو"، از مرگ خودخواسته به عنوان عملی نمایشی که، راه­حل جدیدی را به همراه داستان­هایی از نویسندگان معاصر با خود برای نمایشنامه­ها به همراه دارد، سود می­برند. دوران جدیدی در ادبیات نمایشی ژاپن بخاطر تغییرات سیاسی اجتماعی و صد البته اقتصادی شکل می­گیرد. دورانی که آثار باشکوهی را به ادبیات نمایشی جهان تقدیم می کند. روش پژوهش مقایسه تطبیقی نمایشنامه­های دوران توکوگاوایی و متن کتاب هاکاگوره بوده و گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه­ای انجام شده است. بدین ترتیب تاثیر تقریباً نهایی تبدیل سپ پوکو برای بوشیدو، به شینجو برای گی ری؛ باعث تبدیل شعار سامورایی­ها به نوعی درون­مایه در نمایشنامه­های این دوران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between the Social Duty and Moral Obligations and Self-Imposed Death*

نویسندگان [English]

  • Tajbakhsh Fanaian 1
  • Hasan Farzipuor 2
1 MA Graduate of Theatre Directing, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran ,Tehran, Iran.
2 MA Graduate of Theatre Directing, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran ,Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper examines the characteristics of the turbulent 17th and 18th centuries of Japan, investigating their impacts on the Japanese dramatic literature. In particular, we examine the impact of the Tokugawa society on the dramatic literature of Japan, according to the plays Suicide of the Lovers in Sonezaki, and Kanadehon Chushingura. These two examples reveal the entrance of a typical Samurai worldview as prominent characters of the earlier centuries, who were opposing the inclusion of the current society into plays. Thus, with the help of these examples, the article describes the social conflicts of this era, and show that such dramatic works can pave the way for an introduction to understanding the Tokugawa society of the 17th and 18th centuries in Japan. And The establishment of a relationship between the suicide attempts carried out during the  Tokugawa dynasty with the dramatic literature of Japan in the 17th and 18th centuries, and the creation of Japan's most important classic plays such as Kanadehon Chushingura , Suicides of the Lovers at Sonezaki , Suicides of the Lovers at Amijima, and Suicides of the Lovers in Women’s Temple represent a serious push for the social elements. This therefore reveals a serious force that the social factors place on the culture of this period, especially on the writers of this era. These powerful forces which have risen from the social evolutions, provide good information about the formation of new era in Japan. The representative of this evolution was the empowerment of a new social level (businessmen) and the decline of another social level (the worriers).The main objective of this article is to discover the relationship between social duty and ethical commitment with a self wanted death in dramatic literature. One of the most salient impacts of the Tokugawa Shogun family on the dramatic literature is the relationship between the self-wanted death and the ethical duty which is noticeable in the dramatic texts of Japan. This means that one of the most important features of the samurai ideology has left an impressive impact on the dramatic literature. As a matter of fact, it seems that this slogan of the Samurais (Seppuku for Bushido) turned into the theme of the plays of this period, especially the series of plays on the suicide of the lovers. Therefore, if the warrior plays such as Kanadehon Chushingura are considered as the representatives of the plays with the “duty for ethics” theme, then it would be possible to consider the plays on the suicide of the lovers as the representatives of the plays with the theme of the struggle between the social obligations and the human feelings, which wind up in suicide, as they share the same theme. As a result, this article considers how Bushido and Sepuku have entered the society and lead to the emergence of the “shinju for Giri” culture in the society, and afterward in the dramatic literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Suicide
  • Social Duty
  • Moral Obligation
  • Tokugawa Play