تعداد مقالات: 254
27. رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-13

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر


30. بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کار‌گرفته‌ شده در آثار ژاپنی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

سعیده سادات موسوی؛ سید سعید احمدی زاویه؛ محمدرضا حسنایی


31. نشانه‌شناسی نام شخصیت‌های نمایشی در نمایشنامه ی مرگِ فروشنده

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 13-23

سعید اسدی؛ فرهنگ فربد


32. نقش آموزش تعاملی پویا در یادگیری فیلمنامه نویسی انیمیشن

دوره 2، شماره 41، پاییز 1390، صفحه 13-22

سوسن خطایی؛ اکبر عالمی؛ مهدی پوررضائیان؛ حبیب الله آیت اللهی


34. درآمدی بر اقتصاد تئاتر در ایران

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، زمستان 1392، صفحه 13-20

حمیدرضا افشار


35. تحلیل قطعۀ "هفت خوان" اثر بهزاد رنجبران با تمرکز بر نحوۀ ایجاد وحدت و تنوع

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-26

سیدمحمد تنکابنی؛ امین هنرمند


36. شیرین در گفتمان اسطوره‌ای معاصر و بازنمود آن در هنرهای نمایشی

دوره 3، شماره 43، تابستان 1391، صفحه 15-22

منیژه کنگرانی؛ بهمن نامورمطلق


37. تریادها با سوم مشترک در موسیقی آلفرد اِشنیتکه

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 15-22

امین هنرمند


38. تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما

دوره 17، شماره 2، بهار 1392، صفحه 15-24

محمد شهبا؛ غلامرضا شهبازی


39. بررسی فرم و هارمونیِ قطعه‌ی نی‌نوا

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 15-22

رامین روشندل


40. رویکرد شناختی به روایت اعتمادناپذیر در سینما

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-26

محمد شهبا؛ بهاره سعیدزاده


41. شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی


45. سینمای ملی در سودای جهانی شدن

دوره 1، شماره 38، پاییز 1388، صفحه 15-24


46. نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس نظریه فرکلاف

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ میترا علوی طلب؛ بهروز محمودی بختیاری؛ نغمه ثمینی


48. مفهوم بدن در پرفورمنس آرت بر اساس نظریات ژیل دلوز( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-24

پویا پورکسمایی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


49. رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست محیطی از منظر نظریه پردازان اکوسینما

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 15-24

وحید شمشیریان؛ رضا افهمی؛ علی شیخ مهدی