تعداد مقالات: 254
78. میزان تحقق اهداف نویسنده در شیوه نامه آموزش گیتار به کودکان ایرانی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-32

حامد حدیدی؛ مهرداد پاکباز


81. ‌موضوعات محوری در موسیقی‌شناسی قومی‌کردهای ایران

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 27-38

رحیم فرخ نیا؛ ابراهیم محمدی


82. انعکاس ملی‌گرایی در ادبیات نمایشی روزگار پهلوی اول

دوره 3، شماره 42، بهار 1391، صفحه 27-36

محسن زمانی؛ فرهاد ناظرزاده


84. مفهوم «تراژدی اگزیستانسیالیستی» در نمایشنامه «مانفرد» اثر لرد بایرون

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-36

کامران سپهران؛ مهرداد عزتی


87. فراداستان تاریخ‌نگارانه در نمایشنامۀ اژدهاک از سه‌برخوانی اثر بهرام بیضایی

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-33

علی رجب‌زاده طهماسبی؛ اسدالله غلامعلی؛ علی اصغر فهیمی فر


88. واکاوی بنیان های ادبی و فلسفی در اپراهای واگنر

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-34

محسن نورانی؛ احمدرضا اسماعیلی


90. ارتباط وظیفة اجتماعی و تعهد اخلاقی با مرگ خود خواسته

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 31-40

تاجبخش فنائیان؛ حسن فرضی پور


91. نشانه های نمایشی در منظومه ی"درخت آسوریگ"

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 33-44

علیرضا بلنداقبال


92. بررسی نسبت نور، سایه و تاریکی با تئاتردر قبل و بعد از آدولف آپیا

دوره 2، شماره 41، پاییز 1390، صفحه 33-42

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل آذر


93. راهکارهای بهبود حضور در بازار بین المللی فیلم ایران

دوره 3، شماره 43، تابستان 1391، صفحه 33-40

محمود محمدیان؛ امیرحسن ندایی؛ یاسمن گیاهی


94. بررسی متقابل ساختار ذهنی آهسته گام در فضای معماری و سینما از منظر ژاک لاکان

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 33-44

فرشاد مفاخر؛ مصطفی مختاباد امرئی؛ غلامعلی افروز


96. طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-42

پویا رئیسی؛ مسعود نقاش زاده؛ صدیق رئیسی


99. دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 35-46

محمد شهبا؛ محمد طبرسا