میزان تحقق اهداف نویسنده در شیوه نامه آموزش گیتار به کودکان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

        پژوهش حاضر در تلاش است تا میزان تحقق اهداف نویسنده شیوه­نامه آموزش گیتار به کودکان ایرانی را بررسی کند. در این اثر سعی شده است تا به بررسی اصول رعایت شده در این شیوه­نامه، مکاتب موردنظر نویسنده که از آن­ها استفاده نموده و همینطور به بررسی میزان اثربخشی این کتاب پرداخته شود. همینطور سعی شده صحت ادعای نویسنده مبنی بر آموزش شاگردمحور و همینطور مبتنی بر روان­شناسی رشد «ژان پیاژه» و همینطور «مکتب برلین» بررسی گردد. جهت رسیدن به این هدف از پژوهش کیفی و از نوع مصاحبه با مدرسین صاحب تجربه در این متد و تحلیل پاسخ­های آن­ها استفاده شده­است و همینطور در نهایت راهکارهایی جهت بهبود و تکمیل آن ارائه می­گردد. در این پژوهش سعی شده­است تا نکات موردنظر مؤلف مدنظر قرار داده­شود تا نتیجه آن منتج به گزاره­ای قابل استناد گردد. مؤلفه­هایی مانند بومی­سازی آموزش، تدریس بازی­محور، استفاده از نماد، آموزش شاگرد­محور و نکات دیگری که نویسنده مدعی استفاده از آن­ها در طراحی این شیوه­نامه است. در نهایت امید است تا این پژوهش، چراغ راه روشنی در مسیر آموزش گیتار و همچنین موسیقی در این کشور باشد و در این راه سخت قدمی هرچند کوچک در حوزه بسیار مهم آموزش بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The extent of achieving the goals of the author in the method of teaching guitar to Iranian children

نویسندگان [English]

  • Hamed Hadidi
  • Mehrdad Pakbaz
Department of Music, Faculty of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research investigates the extent of realization of the author's goals in the book "Teaching Guitar Instruction to Iranian Children." In this research, we try to study the principles and the different schools of thought represented in the book, as well as the effectiveness of the method that is proposed. We also try to examine the validity of the author's claim to humanistic education, as well as the psychology of the growth of Jean Piaget and also the Berlin School. In order to achieve this goal, qualitative research with interviews from experienced instructors using this method have been used and then we analyzed their responses and examined solutions for the improvement of the different criteria that was examined in the methodology. In this research, we try to explain all details with different diagrams, tables and also some quotations from different research fellows who are interested in fields which are related to teaching children and education. In this research we, unfortunately faced some restrictions. For example, the number of experienced teachers who have used this method was limited and some of them did not express their real criticism of the book because of their personal relationship with the author. In order to overcome this shortcoming, we try to reflect some real and transparent feedbacks of utilizing this book by using it as a teaching method on a control group of students, in hopes that this method can have a great impact in advancement of education and teaching methodology in this region as well as this research.  In fact, there are different aspects that should be considered in writing an effective teaching and educational method. For example, in this case, localization, disciple-centered and some other facts have been considered by the author in order to make the distinctive method of this cited book. The teachers had different opinions about teaching this method. Generally, most of them accept this book as a good reference for teaching and educating guitar in almost all parts and sections. But there are some hard parts for them and also for children which were incomprehensible. Such as some games or instructions and also some points and facts in the introduction of book, and it shows that the author should have a review in some parts of the book. Almost all of the teachers noted that the facts and principles which the author encountered with, in writing this book, was successful and the book lead them in a good way which resulted in a good educational system and finally in the upbringing a good musician. But this book needs a good review in the introduction and also in the index of the games which are utilized by the teachers. With the results of this research it is hopeful that the improvements of the book can lead it to becoming a good reference for the teachers’ society and it can be published with more circulation in different cities consisting of diverse cultures and traditions and also speeches and dialects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching guitar to the children
  • Method
  • Humanistic Education
  • Psycholoy of the growth
  • Berlin School
پاکباز، مهرداد (1396)،  شیوه­نامه آموزش گیتار به کودکان ایرانی، انتشارات ماهور، تهران.
پیاژه، ژان (1384)، ساختارگرایی، ترجمه رضا علی اکبرپور، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران.
ابوالمعالی، خدیجه (1391)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، انتشارات علم، تهران.
 
Ernst, Anselm (1999), Lehren und Lernen im Instrumentalsunterricht, Schott, Wien.
Petrat, Ncolai (2005), Psychology des Instrumentalunterricht, Boss, Wien.
Teschner, Joachim Hans (1990), Fridolin,Heinrichshoffen, Wien.
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Wien.