صفحات اولیه

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-3


صفحات آغازین

دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 1-3


کامپوزیت‌های پلیمری جایگزین چوب برای ساخت آلات موسیقی

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 5-12

امیرسهیل پیرایش فر؛ محمدمهدی جلیلی؛ سید یحیی موسوی


تحلیل رواییِ فانتزی در فیلم سینمایی آقای هالو

دوره 3، شماره 42، فروردین 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2012.24365

احسان آقابابایی؛ مهدی ادیبی؛ جمال محمدی


صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-12

10.22059/jfadram.2012.29029

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی


بازشناسی دو مثال قطعۀ عود در مکتب قدیم عرب

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، بهمن 1391، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2013.29666

مهرداد پاکباز


بررسی تأثیر مبانی عرفان اسلامی بر فرم و محتوای موسیقی

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2014.50011

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه


سیرِ نفوذِ موسیقی غربی به ایران در عصرِ قاجار

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، مهر 1393، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2014.51688

ساسان فاطمی


زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

دوره 21، شماره 2، دی 1395، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2016.59693

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان‌


بررسی نقش و آثار گرونوالد در اپرا و سمفونی ماتیاس نقاش اثر هیندمیت

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2017.60736

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی


تخیّل فعّال دربازیگری رئالیستی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2018.246918.615150

محمد مهدی سلطانی سروستانی


تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2018.69001

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی؛ محمدرضا تفضلی


مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2018.241563.615127

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری