هویت و خاص بودگی سینمای ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68415

عنوان مقاله [English]

The Identity and particularity of National cinema