تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آهنگسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس‌ارشد آهنگسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی(مربی)، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

هدف از نوشتار این مقاله بررسی آثار و زندگی موسیقایی گوستاو مالر آهنگساز اتریشی اواخر رومانتیک و تأثیر آن بر آهنگسازانی همچون آرنولد شوئنبرگ، آنتون وِبِرن و آلبان بِرگ است. در تاریخ موسیقی، پس از بزرگانی نظیر هایدن، موتسارت و بتهوون که در دورۀ کلاسیک در شهر وین مشغول بکار بوده و به آهنگسازان مکتب وین معروف شدند، در اوایل قرن‌بیستم نیز این شهر شاهد تجمع و ظهور آهنگسازان مهمی همچون شوئنبرگ به همراه دو شاگردش - وبرن و برگ- بود که به سبب نفوذ آثار و عقاید هنری‌شان در مجامع موسیقی به آهنگسازان مکتب دوم وین شهرت یافتند. مکتب دوم وین، مانند سایر مکاتب هنری، در شاخصه‌های پیشرفت به یک زنجیرۀ تاریخی قبل از خود متصل می‌‌شود. این مقاله در کارکردی مقایسه‌ای و انطباقی نشان خواهد دادکه آهنگسازان این مکتب در برخورد با عناصری نظیر بافت موسیقی، هارمونی، ارکستراسیون و سایر عوامل موسیقایی پیرو تفکر مالر بوده‌اند. البته در این رهگذر، مشخص می‌شود که مالر هم در آثار متأخر خود به نوعی متأثر از فعالیت‌های این مکتب و خصوصاً شوئنبرگ بوده است؛ اما در رویکرد کلی این مقاله نشان می‌دهد که مکتب دوم وین و منسوبین آن‌ها همگی در فراشد موسیقی به مالر و تفکر هنری او ارتباط می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Gustav Mahler on the Composers of the Second Viennese School

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Djoz Ramezani 1
  • Mohsen Nourani 2
  • Mohammadreza Tafazzoli 3
چکیده [English]

This article examines the works and musical life of Gustav Mahler, the late-romantic Austrian composer, and his influence on composers such as Arnold Schoenberg, Anton Webern and Alban Berg. In the history of music, after the greats such as Haydn, Mozart and Beethoven who were active during the classical period in Vienna and are known as the Viennese School musicians, in the early 20th-century Vienna witnessed the rise of other significant composers such as Schoenberg and his students Webern and Berg, who because of the impact of their works and musical beliefs on the musical community, were later called the composers of the Second Viennese School. Aside from music, there are certain common aspects between this school and philosophy as well. The modern critical philosophy of the 20th century, namely the Frankfurt Philosophy School, is closely related to Theodor W. Adorno who was once Schoenberg’s student and this caused the Second Viennese School to become more widely-known in 20th century. This school, like other art schools, is connected to a historical tradition which links one to another in terms of development. Just as great composers such as Haydn, Beethoven, Wagner and Mahler are dependent upon the musical thoughts of their ancestors, musicians of all generations need to adopt the experiences of the ones before them. This article will show in an analogical and adaptive manner how composers of the Second Viennese School followed Mahler’s thoughts regarding their adaptation of musical elements such as texture, harmony, orchestration and other elements, and used his experiences in their own development of music. In order to reach credible and correct results in this research, the text has been divided into two segments. The first segment is a review on the musical literature of the past and topics related to Mahler’s artistic life in order to clarify his musical aspects and his artistic imagination for the reader. In the second segment, this article involves the analogy between Mahler’s musical ideas and the Second Viennese School. In this segment which can be considered to contain the main discussion of the material in this article, works of the three great composers of the Second Viennese School (Schoenberg, Webern and Berg) are compared and matched to Mahler’s musical ideas separately, and are discussed and examined thoroughly. We also examine some interesting points where we observe Mahler being influenced by these composers which is nothing new in the history of music. To name a few, we can consider Schoenberg’s Disfigured Night and Gurrelieder to have influenced Mahler’s harmonic point of view. However, Mahler’s Influence by far outweighs how much he was himself influenced, which is what motivated the authors of the article to explore this topic of interest. Mahler’s emotional support for this school and the inspiration caused by his works both contributed to the development of the new structure of the 20th century. In general, it is safe to say that the Second Viennese School and its composers are all consequences of Mahler’s rich music and his artistic thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gustav Mahler
  • Second Viennese School
  • Expressionism
  • Orchestration
  • Harmony
احمدی، بابک (1391)، حقیقت و زیبایی، مرکز، تهران.
احمدی، بابک (1392)، خاطرات ظلمت، مرکز، تهران.
بارفورد، فیلیپ (1371)، سمفونیها و آوازهای مالر، ترجمۀ محمدرضا فیاض، مؤسسه فرهنگی ماهور، تهران.
بلاکوف، کورت (1371)، ترانۀ زمین، ترجمۀ علی‌اصغر بهرام بیگی، آگاه، تهران.
بوک اسپن، مارتین (1379)، 101 اثر ممتاز از بزرگان موسیقی جهان، ترجمۀ علی اصغر بهرام بیگی، آگاه، تهران.
شوئنبرگ، آرنولد (1933)، برامس پیشرو، مترجمین امیرحسین جزء رمضانی و پوریا رمضانیان، فصلنامه ماهور، شماره 67، سال 17،     -----------صص191-192.
کیمی‌ین، راجر (1387)، درک و دریافت موسیقی، ترجمۀ حسین یاسینی، چشمه، تهران.
گریفیث، پل (1383)، یک قرن موسیقی مدرن، ترجمۀ کیوان میرهادی، افکار، تهران.
وایت، مایکل و کوین اسکات (1389)، واگنر، ترجمۀ شراره نادری مقام، مؤسسۀ فرهنگی پژوهش چاپ و نشر نظر، تهران.
 
Adler, Samuel )1989), the study of orchestration, w.w. Norton & Company, Inc, New York.
 
Albright, Daniel )1999), Untwisting the Serpent: Modernism in Music, Literature and Other Arts, University Of  Chicago Press, Chicago. 
 
Bailey, Kathryn (1996), Webern Studies, Cambridge University Press, Cambridge.
Barsova, Inna (1975), Gustav Mahler’s Symphonies (Симфонии Густава Малера(, Soviet Composer Press, Moscow.
 
Boss, Jack; Osborn, Brad & S.Pack, Tim (2013), Analyzing the Music of Living Composers (and Others),    ------ Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.
 
Johnson, Julian (2006), Webern and the Transformation of Nature, Cambridge University Press, Cambridge.
 
Mitchell, Donald & Nicholson, Andrew (2002), The Mahler companion, Oxford University Press, United Kingdom.
 
Perle, George (1989), The Operas of Alban Berg, Volume 1: Wozzeck, University of California Press, California. 
 
Peyser, Joan (2007), To Boulez and Beyond, Scarecrow Press, Maryland.
 
Roeder, Michael Thomas (2003), A History of the Concerto, Amadeus Press, Minnesota.
 
Schoenberg, Arnold (1950), Style and Idea, Philosophical library, New York.
 
Soder, Aidan (2008), Sprechstimme in Arnold Schoenberg's Pierrot Lunaire: A Study of Vocal Performance Practice,-Edwin Mellen Press, New York.
 
Wilson, Colin (1996), Chord and Discords: Purely Personal opinions on Music, Crown Publishers, United States.