موضوعات = موسیقی
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


تحلیل مفهومی ساز موسیقایی

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 33-42

احمد رحمانیان