دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقشِ توصیف‏ در گفتارِ «شخصیت‏های بی ‏نام» در تراژدی‏های یونان باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

عطاالله کوپال؛ صبوره رنگرز


2. گفتمان زن باوری در کهن الگوی سفر قهرمان: بررسی موردی انیمیشن سینمایی‌ زوتوپیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

مریم کهوند؛ حمید صادقیان