دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی اهمیت خاطره در شخصیت های نمایشنامه های نغمه ثمینی با تمرکز بر خواب در فنجان خالی، هیولاخوانی و زبان تمشک های وحشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

آزاده تفضلی؛ آناهیتا مقبلی


2. تاریخ مفهوم مکتب اصفهان: بررسی گفتمان‌های هویت‌ساز در تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

پویا نکویی؛ هومان اسعدی


3. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺗﻮرﯾﮏ ﺑﺼﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺎر 143

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

سمیه چایچی؛ پریا رحیمی


4. طبقه‌بندیِ مجموعه‌کارگان مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی بر مبنای گفتمان‌های هویت در درونِ سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

سپهر سراجی؛ ساسان فاطمی


5. تولید استعاره های تصویری و مفهومی براساس میزانسن های نمایش با تمرکز بر نمایشنامه هشتمین سفر سندباد نوشته بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

محمد امین عندلیبی؛ تاجبخش فنائیان؛ عطاالله کوپال


6. تحلیل مفهومی ساز موسیقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

احمد رحمانیان


7. فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما(1370) بازنمایی کننده تجربه نظاره‌گری جسمانی و از میان رفتن مرز میان ناظر و منظر سینمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

علیرضا صیاد؛ محمدباقر قهرمانی