دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازنماییِ معلولیت جسمی به‌عنوان نمادی از اختلال هویت در فیلم‌های انیمیشن با تمرکز بر فیلم‌ «من بدنم را گم کردم».

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22059/jfadram.2024.370315.615829

سیده ریحانه حسینی؛ بهرام جلالی پور


ژانر و هویت؛ مطالعه تطبیقی نقش هویت ملی و فرهنگی در تکوین ژانرهای بومی سینما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/jfadram.2024.367225.615803

سام ایزدی


بررسی «فرشته تاریخ» محمد رضایی‌راد با تکیه بر نظرگاه تاریخ‌گرایی نو؛ فاشیسم، وضعیتی استثنایی یا یک قاعده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22059/jfadram.2024.373207.615856

کامران سپهران؛ الهام جوادی فرد


واکاوی مفهوم «بیگانگی» در سینمای پُل تامِس اَندِرسِن با تأکید بر آرای ژاک لکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22059/jfadram.2024.371495.615842

مهرداد اکبری؛ سیدعلی روحانی


تحلیل ابعاد انواع مرگ در شخصیت‌های انیمیشن کوکو در تطابق با آرای هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22059/jfadram.2024.373070.615854

مریم آیت اللهی؛ فریده آفرین


دیانوئیا:وجه تمایز تعزیه از تراژدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22059/jfadram.2024.371512.615837

ابوالفضل حری


بررسی قابلیت های نمایشی اختلال حس‌آمیزی با نگاهی به انیمیشن راتاتویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22059/jfadram.2024.368826.615835

سیده مرضیه زهرائی؛ شکوفه ماسوری


دامِ نامرئی (1357)؛ بازنمودی اُتوپیایی از جامعه ی نظارتی در حکومت پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jfadram.2024.373864.615863

نسترن درگرایی؛ علیرضا صیاد