دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اهمیت خاطره در شخصیت های نمایشنامه های نغمه ثمینی با تمرکز بر خواب در فنجان خالی، هیولاخوانی و زبان تمشک های وحشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

آزاده تفضلی؛ آناهیتا مقبلی


2. تاریخ مفهوم مکتب اصفهان: بررسی گفتمان‌های هویت‌ساز در تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

پویا نکویی؛ هومان اسعدی


3. مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

فریده آفرین


4. سنجش نسبت ضرب‌های ریتم 8/6 در رِنگ‌های موسیقی دستگاهی ایران (1284 – 1357ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محمدرضا شرایلی


5. بازتاب سرمشق «شهسوار ایمان» کی یرکه گور در شخصیت «براند» اثر هنریک ایبسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مریم ایرانمنش؛ علی مرادخانی؛ عطاالله کوپال


6. بررسی تأثیر ظرفیت سالنهای مجموعه‌ی تئاترشهر تهران بر تغییر درآمد آن‌ها از سال 1390 تا 1396 با تکیه بر نظریات ویلیام بامول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مهدی حامد سقایان؛ بهادر امیرشاه کرمی


7. تحلیل فرایند اقتباس در فیلم (پری) داریوش مهرجویی (با استفاده از الگوی روایت شناسی کنشی گریماس و الگوی تحلیل ساختاری فیلم بوردول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

فاطمه رادنیا؛ فتح الله زارع خلیلی؛ فریبا غروی منجیلی؛ اشکان رحمانی


8. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺗﻮرﯾﮏ ﺑﺼﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺎر 143

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

سمیه چایچی؛ پریا رحیمی


9. طبقه‌بندیِ مجموعه‌کارگان مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی بر مبنای گفتمان‌های هویت در درونِ سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

سپهر سراجی؛ ساسان فاطمی


10. تولید استعاره های تصویری و مفهومی براساس میزانسن های نمایش با تمرکز بر نمایشنامه هشتمین سفر سندباد نوشته بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

محمد امین عندلیبی؛ تاجبخش فنائیان؛ عطاالله کوپال