موضوعات = تئاتر
نقشِ توصیف‏ در گفتارِ «شخصیت‏های بی ‏نام» در تراژدی‏های یونان باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

عطاالله کوپال؛ صبوره رنگرز


جستجوی هویت فرهنگی در نمایشنامه‌ « جو ترنر آمد و رفت » اثر آگوست ویلسون: رویکردی جامعه شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه ترکی باغبادرانی


مطالعه‌ای در تمایز ناسیونالیسمِ میرزاده‌ی عشقی با گفتمان غالبِ ناسیونالیستی زمانه‌اش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

محمد هاشمی؛ رفیق نصرتی