کلیدواژه‌ها = سینما
روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-55

10.22059/jfadram.2023.349047.615698

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب‌الدین عادل


سینما از نگاه زیباشناسی افلاطون و ارسطو

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 57-68

10.22059/jfadram.2017.133527.614864

زهرا میرجابری؛ سعید بینای مطلق


بررسی تطبیقی قیاس ارسطویی با سکانس‌های شروع پنج فیلم کلاسیک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 67-76

10.22059/jfadram.2015.55393

محمدجعفر مستشرق؛ احمد الستی؛ امیر حسین خلیلی


جایگاه طراحی محیطی و مدیریت فضاسازی در سینمای انیمیشن رویکرد تحلیلی – آموزشی

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 43-50

محمدعلی صفورا؛ حسین صافی؛ سیدبدرالدین احمدی