دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-104 
3. تولد سِرِناد، تزلزل تنالیته

صفحه 27-34

محسن نورانی؛ اشکان پویانیا


5. ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر

صفحه 49-60

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد


8. بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تکنوآر

صفحه 83-92

شهاب‌الدین عادل؛ سپیده توحیدی