دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 618536، پاییز 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 
1. کامپوزیت‌های پلیمری جایگزین چوب برای ساخت آلات موسیقی

صفحه 5-12

امیرسهیل پیرایش فر؛ محمدمهدی جلیلی؛ سید یحیی موسوی


2. نقش آموزش تعاملی پویا در یادگیری فیلمنامه نویسی انیمیشن

صفحه 13-22

سوسن خطایی؛ اکبر عالمی؛ مهدی پوررضائیان؛ حبیب الله آیت اللهی


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
پاییز 1390
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1390