دوره و شماره: دوره 2، شماره 40 - شماره پیاپی 537760، تابستان 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی) 
4. بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا

صفحه 39-48

فرزانه پورمحمدعلی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری


6. ارزش های تربیتی تئاتر کودک

صفحه 65-72

یدالله وفاداری؛ مصطفی مختاباد؛ حبیب الله لزگی


7. پژوهش تطبیقی گونه های کلان کمدی غربی و کمدی سنتی ایرانی

صفحه 73-84

نوشین داداشی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهرانگیز مظاهری تهرانی


8. شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
پاییز 1390
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی
تابستان 1390