کلیدواژه‌ها = موسیقی
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه‌ی تطبیقی سازهای زهی در نگاره‌های دوران صفوی و گورکانی

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-62

هما رشیدیان دزفولی؛ ایلناز رهبر


3. نگاهی گذرا به سیر تحول کارکرد موسیقی در حیات دینی یهود

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-55

نسرین بنی اسدی؛ منصور معتمدی


5. موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 17-24

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله


6. بررسی تأثیر مبانی عرفان اسلامی بر فرم و محتوای موسیقی

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 5-16

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه


8. رابطة موسیقی رمانتیک و ایدة منطق از دیدگاه هگل

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 25-32

فاطمه بنویدی