کلیدواژه‌ها = انیمیشن
تعداد مقالات: 5
2. بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کار‌گرفته‌ شده در آثار ژاپنی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

سعیده سادات موسوی؛ سید سعید احمدی زاویه؛ محمدرضا حسنایی


3. بررسی شیوه بیانی تکنیک متامورف در بازنمایی تخیل شاعرانه در انیمیشن

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 25-32

فرزانه قبادی؛ محمد رضا حسنائی


4. نقش آموزش تعاملی پویا در یادگیری فیلمنامه نویسی انیمیشن

دوره 2، شماره 41، پاییز 1390، صفحه 13-22

سوسن خطایی؛ اکبر عالمی؛ مهدی پوررضائیان؛ حبیب الله آیت اللهی


5. جایگاه طراحی محیطی و مدیریت فضاسازی در سینمای انیمیشن رویکرد تحلیلی – آموزشی

دوره 2، شماره 41، پاییز 1390، صفحه 43-50

محمدعلی صفورا؛ حسین صافی؛ سیدبدرالدین احمدی