کلیدواژه‌ها = انیمیشن
نقش حسی و نمادین رنگ در انیمیشن سینمایی عروس مرده

دوره 28، شماره 4، دی 1402، صفحه 77-87

10.22059/jfadram.2023.214402.614976

فاطمه درینی؛ سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ امیر حسن ندایی


سیر تحول انیمه‌های پر زد و خورد ژاپنی از تزوکا تاکنون در فرم بصری

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-31

10.22059/jfadram.2021.316692.615510

محمد رضا حسنائی؛ امیر محمد دهستانی؛ سپهر مومنی ایرد موسی


بازنمایی مضامین مذهبی در انیمیشن با بررسی الگوهای به‌کار‌گرفته‌ شده در آثار ژاپنی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

10.22059/jfadram.2017.242877.615132

سعیده سادات موسوی؛ سید سعید احمدی زاویه؛ محمدرضا حسنایی


نقش آموزش تعاملی پویا در یادگیری فیلمنامه نویسی انیمیشن

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 13-22

سوسن خطایی؛ اکبر عالمی؛ مهدی پوررضائیان؛ حبیب الله آیت اللهی


جایگاه طراحی محیطی و مدیریت فضاسازی در سینمای انیمیشن رویکرد تحلیلی – آموزشی

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 43-50

محمدعلی صفورا؛ حسین صافی؛ سیدبدرالدین احمدی