کشف اندیشه انیمیشن هزار و پانصد ساله ایرانی در تاق بستان کرمانشاه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر می کوشد به بررسی تابلو سنگی هزار و پانصد ساله ایرانی" شکار گراز" در منطقه ی کرمانشاه ایران بپردازد. این تابلو به طول 5 متر و عرض 4 متر در بدنه کوهی در ناحیه ی تاق بستان کرمانشاه ایران کنده کاری شده که متعلق به دوره امپراتوری ساسانیان است. یافته ها نشان می دهد که این تابلو سنگی، نمونه ای از ایده انیمیشن(پویا نمایی) ایرانی است که تاکنون از نگاه ژرف پژوهشگران ایران و جهان غافل مانده است. اگر چه گیرشمن، کریستین سن و شین جی فوکای اشاراتی به نوع سنگ نگاری آن داشته اند. اما به اندیشه انیمیشن در آن اشاره نکرده اند. سابقه هنر انیمیشن در جهان به سال 1892 پاریس بر می گردد. پیش از این در هیچ مقاله، کتاب و یا دایره المعارفی از وجود انیمیشن باستانی اشاره ای مستند نشده است. تنها سند ماندگاری که سابقه انیمیشن پنج هزار ساله ایرانی را مطرح کرده و بی هیچ بازتاب جهانی مسکوت مانده، نقاشی متحرک درخت آسوریک در شهر سوخته زابل است. این مقاله با تکیه بر روش اسنادی، کتابخانه ای، مطالعات میدانی و استفاده از فن آزمایشگاهی در کارگاه انیمیشن و عکاسی دانشگاه به کشف ایده انیمیشن 1500 ساله ایرانی اهتمام ورزیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding out Iranian 1500-years animation thought at Tagh bostan of Kermanshah,

نویسنده [English]

  • Mohammad Aref
University faculty member/ Islamic Azad University
چکیده [English]

This paper intends to have a deep consideration of a 1500-years stone board under the title of Boar Hunting with a length of 5m and width of 4m. It has been engraved at body of a mountain located at Tagh Bostan belonging to the last dynasty of Sassanid Emperor.
According to the findings of research, this stone tableau is a sample of the first idea of animation in the world. This is because animation art history came back to 1892 in Paris without any previous records in any papers, books and/or encyclopedia about ancient animation. This essay is based upon documents, library notes, field studies and also laboratory technique at animation workshops and university photography to find out any ideas about Iranian 1500-years hunting.Animation is a new phenomenon with a short life span. Jean Alberto Bendazi has written that it is a little more than 100 years from first animation play (Paris, 1892) as some real historical accidents (Alberto, 2006: Method A). All rules of ASIFA 1980 of animation as follows:
Animation is a virtual movement in single frame and one by one form moving images or animation in cinema. Animation film is a simple display of live movements without 24 frames. (Bendazi, 2006: Method C). As a result, the age of modern animation is 50 years in Iran. Meanwhile the findings of this research show that the position of ancient Iranian artists is equal with most advanced ideologists of animation in the world.
Since Iranian plateau always includes a lot of doctors, astronomers, poets, policy makers and specific artists, there is a question that " Why there is not any name of artists in the field of playing arts, music and painting at any historical proves? It is in a way that foot prints of Iranian animation designers have been remained from third millennium at Zabol and Sassanid Emperor in Tagh-e Bostan of Kermanshah. It would be considered as a fundamental discovery of Iranian animation innovation in art. If it is accepted by scientific associations of playing arts, archeology, history and ethnology of Iran and throughout the world, it is possible to mention Iran in the list of World’s Animation Founders.Tagh Bostan area is a very attractive Tourism place of Iran. The stone carved tableau of boar hunting is one of the pioneer arts of stone cutting and animation of Iranian artists at Sassanid age in the world. Rather than narration art and movement and native/ religious story telling art, stone carved Boar Hunting shows that its artist was firstly an Iranian person and secondly had an animation idea in his mind. Since Iranian plateau always includes a lot of doctors, astronomers, poets, policy makers and specific artists, there is a question that " Why there is not any name of artists in the field of playing arts, music and painting at any historical proves? It is in a way that foot prints of Iranian animation designers have been remained from third millennium at Zabol and Sassanid Emperor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ancient Iran
  • animation
  • Stone engraved
  • Boar Hunting
  • Sassanid Empire
آریان­پور، امیر اشرف (1386)، تاق بستان، نقشها و سازهایش، مجله هنر موسیقی، شماره 79، صص 30- 35.
آل داوود، صدیقه (1380)، تاق بستان، نمونه ای از نگاره های ساسانی، مجله زمان، شماره 44 ، صص 57-58.
براکت، اسکار گروس (1363)، تاریخ تئاتر جهان، مترجم هوشنگ آزادی ور، انتشارات نقره، تهران.
بندازی، جیان آلبرتو (­1385)، یکصد سال سینمای انیمیشن، مترجم سعید توکلیان، انتشارات صدا و سیما، تهران.
بیضایی، بهرام (­1379)، نمایش در ایران، چاپ دوم، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
حامی، احمد(2535)، بغ مهر، انتشارات داورپناه، تهران.
دیاکونوف، م. میخاییل (1384)، تاریخ ایران باستان، مترجم روحی ارباب، چاپ پنجم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.
عارف، محمد (1393)،کمیجان، سرزمین شگفت انگیز تات ها و مادها" انسان شناسی نمایش"، چاپ سوم، انتشارات ناییری، تهران.
کریستین سن، آرتور (1384)، ایران در زمان ساسانیان، چاپ چهارم، ترجمه رشید یاسمی، نشر صدای معاصر، تهران.
کویاجی، جهانگیر کوورجی (1382)، آیین­ها و افسانه­های ایران و چین باستان، مترجم جلیل دوست خواه، انتشارات علمی فرهنگی، تهران.
گدار، آندره (1358)، هنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، دانشگاه ملی، تهران.
گیرشمن، رومن (­1386)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، انتشارات نگاه، تهران.
معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران.
ملک پور، جمشید (­1364)، تاریخ نمایش در جهان، انتشارات کیهان، تهران.
مورگان، لویس هنری (1374)، جامعه باستان، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
هرتسفلد، ارنست (­1354)، تاریخ باستان‌شناسی ایران بر بنیاد باستان شناسی، ترجمه علی‌ اصغر حکمت، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران.
Fukai, Shinji (1984), Taqi-Bostan, IV text, Institute of Oriental culture, University of Tokyo.
Jeroussalimakaja (1978), Le cafetan aux Simorgh du tom beau de mochtchevaja Balka (Caucasia Septentional), Studio Iranian: ca, Vol. V11, Face. 2, pp. 183-211.
Katsumi, Tanab (1984), Taqi-Bostan, IV text, Institute of Oriental culture, Tokyo University.