نویسنده = محمودی بختیاری، بهروز
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-14

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری


2. تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 47-58

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی