نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
تعداد مقالات: 3
1. قرائت فیگوراتیو از نمایشنامۀ مالی‌سویینی نوشتۀ براین فری‌یل بر مبنای کتاب مقدس

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 45-52

تاجبخش فنائیان؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مسعود صفری


2. مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-14

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری


3. تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 47-58

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی