نویسنده = فخر، ایمان
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر سکوت بر دقتِ تشخیص زیروبمی موسیقی‌دانان

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 33-40

ایمان فخر؛ امین هنرمند


2. رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-13

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر