نویسنده = عادل، شهاب‌الدین
تعداد مقالات: 2
1. بازنگری بر تناظر میان پرده‌ی سینما و آینه‌ی ژاک لکان با توجه به ماهیت تصویر سینمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

شهاب‌الدین عادل؛ معصومه گنجه ای


2. بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تکنوآر

دوره 20، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 83-92

شهاب‌الدین عادل؛ سپیده توحیدی