نویسنده = شهاب‌الدین عادل
روایت فضای«خانه» در سینما از منظر پدیدارشناسی(نمونه موردی: فیلم شطرنج باد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22059/jfadram.2023.349047.615698

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب‌الدین عادل


بررسی خصوصیات بنیادی سینمای تکنوآر

دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 83-92

10.22059/jfadram.2015.56361

شهاب‌الدین عادل؛ سپیده توحیدی