نویسنده = ������������ ����������
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22059/jfadram.2022.313991.615493

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی