نویسنده = افهمی، رضا
تعداد مقالات: 4
1. رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست محیطی از منظر نظریه پردازان اکوسینما

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 15-24

وحید شمشیریان؛ رضا افهمی؛ علی شیخ مهدی


2. سیر دگرگونی ساختاری موسیقی جان کِیج (مطالعه موردی: آهنگ سازی، نُت نویسی، جایگاه مخاطب)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-56

زهرا آخوندی؛ رضا افهمی؛ اصغر فهیمی فر


3. ریشه های شکل گیری نگارش نُت های گرافیکی در آثار جان کِیج

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28

زهرا آخوندی؛ رضا افهمی


4. صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 5-12

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی