نویسنده = افهمی، رضا
رابطه زیبایی شناسی تصویر با آگاهی زیست محیطی از منظر نظریه پردازان اکوسینما

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 15-24

وحید شمشیریان؛ رضا افهمی؛ علی شیخ مهدی


ریشه های شکل گیری نگارش نُت های گرافیکی در آثار جان کِیج

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 17-28

زهرا آخوندی؛ رضا افهمی


صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 5-12

مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی