کلیدواژه‌ها = بهرام بیضایی
تعداد مقالات: 2
1. فراداستان تاریخ‌نگارانه در نمایشنامۀ اژدهاک از سه‌برخوانی اثر بهرام بیضایی

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-33

علی رجب‌زاده طهماسبی؛ اسدالله غلامعلی؛ علی اصغر فهیمی فر


2. خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 69-77

ابراهیم محمدی؛ مریم افشار