کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
کارکردهای اجتماعی ژانر سینمایی سامورایی از دو منظر ایدئولوژیک و آئینی-اسطوره‎ای

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 43-54

10.22059/jfadram.2019.250048.615168

بصیر سلیم علاقه بند؛ محمدعلی صفورا؛ امیرحسن ندایی


تحلیل رواییِ فانتزی در فیلم سینمایی آقای هالو

دوره 3، شماره 42، فروردین 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2012.24365

احسان آقابابایی؛ مهدی ادیبی؛ جمال محمدی