کلیدواژه‌ها = ادبیات نمایشی
واکاوی بنیان های ادبی و فلسفی در اپراهای واگنر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-34

10.22059/jfadram.2017.136205.614882

محسن نورانی؛ احمدرضا اسماعیلی


انعکاس ملی‌گرایی در ادبیات نمایشی روزگار پهلوی اول

دوره 3، شماره 42، فروردین 1391، صفحه 27-36

10.22059/jfadram.2012.24367

محسن زمانی؛ فرهاد ناظرزاده