نویسنده = محسن نورانی
تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2018.69001

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی؛ محمدرضا تفضلی


واکاوی بنیان های ادبی و فلسفی در اپراهای واگنر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-34

10.22059/jfadram.2017.136205.614882

محسن نورانی؛ احمدرضا اسماعیلی


بررسی نقش و آثار گرونوالد در اپرا و سمفونی ماتیاس نقاش اثر هیندمیت

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2017.60736

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی


تولد سِرِناد، تزلزل تنالیته

دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 27-34

10.22059/jfadram.2015.56347

محسن نورانی؛ اشکان پویانیا