نویسنده = هنرمند، امین
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


تریادها با سوم مشترک در موسیقی آلفرد اِشنیتکه

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، بهمن 1391، صفحه 15-22

امین هنرمند