نویسنده = هنرمند، امین
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

دوره 27، شماره 2، تیر 1401، صفحه 37-48

10.22059/jfadram.2022.313991.615493

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


تریادها با سوم مشترک در موسیقی آلفرد اِشنیتکه

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، بهمن 1391، صفحه 15-22

10.22059/jfadram.2013.29667

امین هنرمند