تعداد مقالات: 254
251. مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

فریده آفرین


252. سنجش نسبت ضرب‌های ریتم 8/6 در رِنگ‌های موسیقی دستگاهی ایران (1284 – 1357ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محمدرضا شرایلی


253. بازتاب سرمشق «شهسوار ایمان» کی یرکه گور در شخصیت «براند» اثر هنریک ایبسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مریم ایرانمنش؛ علی مرادخانی؛ عطاالله کوپال


254. بررسی تأثیر ظرفیت سالنهای مجموعه‌ی تئاترشهر تهران بر تغییر درآمد آن‌ها از سال 1390 تا 1396 با تکیه بر نظریات ویلیام بامول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مهدی حامد سقایان؛ بهادر امیرشاه کرمی