کلیدواژه‌ها = سینمای ایران
تعداد مقالات: 3
1. تحول بیانِ تصویری در لحظه‌های‌ گفت و گویی سینمای ایران در دهۀ 1380

دوره 22، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 103-114

سجاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان کناری


2. زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 5-14

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان‌


3. خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 69-77

ابراهیم محمدی؛ مریم افشار