کلیدواژه‌ها = فرم
تعداد مقالات: 3
2. فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-72

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر