نویسنده = پرستو محبی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی تحلیلی روایت‌درمانی در نمایشنامه‌های روایی برایان فریل

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 39-50

طناز عباسی گراوند؛ فریندخت زاهدی؛ پرستو محبی


2. شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی