نویسنده = صیاد، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما(1370) بازنمایی کننده تجربه نظاره‌گری جسمانی و از میان رفتن مرز میان ناظر و منظر سینمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

علیرضا صیاد؛ محمدباقر قهرمانی


3. ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر

دوره 20، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 49-60

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد